Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

89. MEKTUP

0 137
  1. MEKTUP

 

  • ·         Mirza Ali Cân’a yazılmıştır
  • ·         Taziye

 

Allah Sübhânehû sizleri şeriat yolu üzerinde istikâmetle rızıklandırsın, O şeriatın sahibine salat ve selam olsun.

Bilmek gerekir ki; Her nefis ölümü tadacaktır.” (Enbiya: 35) ayetinde de ifade edildiği üzere ölüm insan için kaçınılmazdır. “Ömrü uzun olup ameli çok olan kişiye müjdeler olsun.”  1 Ölüm, özleyenlerin kendisiyle teselli bulduğu ve sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir vesiledir. “Kim Allah ile buluşmayı umarsa; Allah’ın (buluşma) süresi gelmektedir.” (Ankebut: 5)

Evet… mâsivânın büyüsünden sıyrılmış bulunan ermişlerin arzuladığı yere vâsıl olmaktan mahrum ve huzur devletinden uzak olan âcizlerin durumu, çok kötü ve perişandır.

Merhume velinimetiniz idi ve bu vakitte size çok faydası vardı. Şimdi size düşen iyiliğe iyilikle karşılık vermeniz, her an dua ederek ve sadaka vererek ona yardım göndermenizdir. Çünkü; “Ölü, denizde boğulmak üzere olan kişi gibidir; babadan, anneden veya dostundan gelecek bir dua bekler.” 2

Aynı şekilde, merhûmenin ölümünden ibret almalı, kendi ölümünüzü düşünmelisiniz. Tamamen Hak Sübhânehû’nun râzı olduğu şeylere yönelmeli ve bu dünya hayatını aldatıcı bir metâdan ibaret görmelisiniz. Eğer dünyevi nimetlerin bir kıl kadar değeri olsaydı kâfirler ondan yararlanamazdı ve şerli insanlara ondan hiçbir şey verilmezdi.

Allah Sübhânehû Peygamberlerin Efendisi (s.a.v.) hürmetine bizi ve sizi mâsivâdan yüz çevirip yalnızca Cenâb-ı Kudsîsine yönelme nimetiyle rızıklandırsın.

Selam ve muhabbetle…

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.