Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Peygamberimizin Kızı Hz. Ümmü Gülsüm (R.A.)

0 253
 Hz. Muhammed (S.A.V.) Aile Cüzdanı
Dördüncü Çocuk
İsim :  Hz. Ümmü Gülsüm (R.A.)
 
Baba İsmi : Muhammed bin Abdullah (S.A.V.)
 
Anne İsmi : Hatice bint-i Huveylid.
 
Doğum Yeri Tarihi : Mekke-i Mükerreme H.Ö 19.
 
Cinsiyeti : Kadın
Evlendiği Yer : Medine-i Münevvere H. 3.
Eşinin İsmi : 
1. Mekke-i Mükerreme’de Ebu Leheb’in oğlu Uteybe ile nişanlanmıştı. Efendimiz, peygamberliğini ilan edince, Ebu Leheb, oğullarına nişanlarını bozmalarını emretti. Onlar da bozdular. Uteybe, Rasulullah (S.A.V.) Efendimiz’e hakaret ettiği için bir aslan tarafından parçalandı.
2. Hz. Rukiye’nin vefatından sonra Hz. Osman ile evlendi. Böylece Osman (R.A.) “Zinnureyn” diye isimlendirildi.
Huseyin el-Cu’fi bunu şöyle açıklar :
“Allah Hz. Adem’i yarattığından kıyamet kopuncaya kadar Hz. Osman’dan başka hiç kimseye bir peygamberin iki kızıyla da evlenmemiştir. Hz. Osman (R.A.) Allah’ın Rasulü’nin iki kızıyla da sırayla evlendiği için “Zinnureyn” diye isimlendirildi.” (Beyhaki)
Çocuklar : Yok
 
Vefat Yeri ve Tarihi : Medine-i Münevvere H. 9.
Yaşı : 28
Alamat-ı Farikası: :
1. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bir gün Mescid-i  Nebevi’nin girişinde Hz. Osman ile karşılaşmıştı. Ona:
“Seni son derece üzgün görüyorum!?” buyurdu.
Hz. Osman (R.A.):
“Ya Rasulullah! Bana olan, hiç kimsenin başına gelmedi. Rasulullah (S.A.V.)’in kızı vefat edince, O’nunla aramdaki hısımlık ve akrabalık bağı kesilmiş oldu!” dedi.
Allah Rasulü (S.A.V.) :
“eY Osman! İşte Cebrail (A.S.); Rukiye’nin kızkardeşi Ümmü Gülsüm’ü de aynı miktarda mehirle ve ona yaptığın hayat arkadaşlığı gibi bir arkadaşlık yapmak üzere sana nikahlamamı, Yüce Allah tarafından bana emretti” buyurdu.
Böylece Allah Rasulü (S.A.V.), kızı Fatıma’nın büyüğü Hz. Ümmü Gülsüm’ü Hicretin 3. senesinde Hz. Osman’a nikahladı.
Fahr-i Kainat (S.A.V.) Efendimiz:
“Osman ile Ümmü Gülsüm’ü ancak semadan gelen vahiyle evlendirdim” buyurmuştur. (Heysemi)
2. Peygamber Efendimiz’in kızı ve Hz. Osman’ın zevcesi Ümmü Gülsüm (R.A.) Hicretin 9. senesinde vefat etti.
Rasulullah (S.A.V.) Hz. Ümmü Gülsüm’ü yıkayacak olanlara, onu üç, beş kere veya daha çok yıkamalarını, yıkanırken onun na’şının yeşil hurma dallarıyla örtülmesini emir buyurdu. Yıkayınca, bir de izar verdi.
Hz. Ümmü Gülsüm’ü Allah Rasulü’nün halası Hz. Safiyye yıkadı. Esma bint-i  Umeys ve Ümmü Atiyye de yıkamaya yardım ettiler.
Hz. Ümmü Gülsüm’ün cenaze namazını Peygamber Efendimiz kıldırdı ve kabrinin başına oturdu, gözleri yaşardı.
Osman (R.A.), Hz. Ümmü Gülsüm’ün vefatına çok üzüldü ve ağladı.
Rasulullah (S.A.V.), Hz. Osman’ın gam ve kederle dolu bir şekilde dalgın dalgın yürüdüğünü gördü. Onu yanına çağırdı ve fısılayarak:
“Osman, üçüncü bir kızım daha olsaydı onu da sana nikahlardım” buyurdu.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.