Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Aşure Günü Önemi Faziletleri

0 287
AŞURE GÜNÜN ÖNEMİ FAZİLETLERİ 
Muharrem’în onuncu günü aşure günüdür. Aşure günü çok büyük ve mühim hadiseler meydana gelmiştir. Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesidir.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]
Fakih Ebülleys Hazretleri’nin beyanına göre Aşure günü meydana gelen hadiselerden bazıları şunlardır.
Aşure günü Meydana gelen olaylar :
1. Yerlerin ve göklerin yarılması,
2. Hazreti Adem’in tevbesinin kabul edilmesi,
3. Hazreti Musa’nın Firavn’ın şerinden kurtulması ve Firavn’ın helak olması,
4. Hz. İbrahim’in dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması,
5. Eyup Aleyhisselam’ın hastalıktan şifa bulması,
6. Yunus Aleyhisselam’ın balığın karnından kurtulması
7. Süleyman Aleyhisselam’a satanat verilmesi,
8. Nuh Aleyhisselam’ın gemisinin karaya oturması,
 
9. Hazreti Hüseyin’în şehid edilmesi
10. Kıyametin kopması da Aşure günü olacaktır.
Aşure Günü Ne Yapılır?
1- Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]
2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte,
(Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)
3- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte,
(Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)
4- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte,
 (Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur)buyuruldu. (Şir’a)
5- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte,
(Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)
7- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte,
(Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer)buyuruldu.
Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır.
 Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)
8 – O gün, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur.
9 – O gün gusledenler, bir sene ufak tefek hastalık görmezler.
10 – 10 defa şu dua okunur :
” Sübhanallahi mil el-mizan ve müntehel-ılmi ve mebleğarrıza ve zinetel arş.”
Aşure Günü Namazı :
Aşure günü kuşluk vakti kılınacak namaz :
 Yine Aşure Günü’ne mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha-i şerife, 50 İhlas-ı Şerif okunur.
Namazdan sonra 100 defa :
” Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm minen nebiyyine ve’l-mürsein. Salevatü’llahi ve selamühu aleyhim ecmain.”
Aşure günü öğle ikindi arası kılınacak namaz :
 Öğle ile ikindi arasında 4 Rekat namaz kılınır. ve her Rekatta 1 Fatiha, 50 İhlası Şerif okunur.
Namazdan sonra :
70 İstiğgarı şerif , 70 Salevatı şerife ,
ve 70 defa :
“La havle vela kuvvete illa billahi’l- aliyyi’l-azıym, “ okunur.
Ümmeti Muhammed’in hidayeti ve halası için dua edilir.
Aşure Günü Okunacak dua :
(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)
Duayı, doğru olarak orijinalinden okumalı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.