Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Akika Kurbanı Hakkında

0 392

Yeni Doğan Çocuklar İçin Akika Kurbanı kesmek Sünnet-i Müekkededir.
çocuğun ana babası üzerindeki haklarından akika kurbanı
ahirette şefaate sebep akika kurbanı

Akika kesmek sünnettir
Yeni Doğan Bebek İçin
Bebek ilk doğduğu zaman; sağ kulağına ezan, sol kulağına da ikamet okumak ve ağzına hurma sürmek sünnettir. Hurma yoksa, başka bir tatlı sürülür. Doğumdan sonra babayı tebrik etmek de sünnettir.

Akika Kurbanı Nedir.

Esasen akîka, Arapça’da yeni doğan çocuğun başındaki saçın adıdır. Akîka kurbanı kesildiği gün çocuğun başı da tıraş edildiği için kurban bu adı almıştır.

Yeni doğan bebeğin başındaki ilk saçlarına akîka; bu çocuğun doğumundan yedi gün sonra başındaki tüyleri kısmen veya tamamen traş edip adını koyduktan sonra Allah’u Teâlâ’ya şükür için kesilen kurbana akîka kurbanı denir.

Akika Kurbanı Kesmek Sünnet-i Müekkededir.
Bebeği olan kimsenin, akika kesmesi sünnet-i müekkededir. Akikayı, doğumun yedinci günü kesmek sünnettir. Çocuğun doğduğu gün, bu yedi güne dahildir.Çocuk ergenlik çağına varıncaya kadar akikası, onun nafakasını vermekle mükellef olan kimse tarafından kesilir.
Bu süre içinde kesilmediği takdirde, ergenlik çağından sonra, kendisi kesebilir.Erkek çocuk için iki, kız için bir hayvan kesilir. Güneş doğarken kesmek müstehabdır.
Akika Kurbanı Keserken Nasıl Niyet Yapılır?
Akikayı keserken şöyle denir:
 “Bismillahi vallahü ekber Allahümme haza minke ve ileyke Allahümme hazihi akikatü fülan.”

 Meali:
 (Allah’ın ismiyle, Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu, sendendir ve sanadır [senin rızan için kesiliyor.] Allah’ım! Bu, falancanın akikasıdır.)
Akika Kurbanı Hakkında Hadisler
Hz. Aişe (r.a.)’den şöyle rivâyet edilmektedir.
“Resul-i Ekrem (s.a.s.} bize erkek çocuklar için iki, kız çocukları için bir koyun “akîka” olarak kurban etmemizi emretti.” (İbn Mâce hadis no: 3163, Zebâih, no: 1515).
Selman İbn mir ed-Dabbiy (ra) rivâyet ediyor ve diyor ki;
“Ben Allah Rasûlü sallallahu aleyhi vesellemin şöyle buyurduğunu duydum:
“Çocuğun akîkası vardır. Çocuk için kurban keserek kan akıtın ve kirini giderin.” [Sahih-i Buhârî, Akîka (17 / 200), Hadis daha bir çok kaynakta yer alır.]
Akika Kurbanı Ne Zaman Kesilebilir.?
Hz. Peygamber torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için birer koçu akîka kurbanı olarak kesmiş ve ümmetine de yeni doğan kız ve erkek çocukları için akîka kurbanı kesmelerini tavsiye etmiştir. 
Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi müstehaptır.
Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçının kesilerek ağırlığınca altın veya gümüşün tasadduk edilmesi de tavsiye edilmiştir.
Şefaat etsin diye ölmüş çocuk için, torun için, hatta yaşlı kimse, kendisi için de kesebilir.
Peygamber efendimiz de, kendisi için akika kesmiştir. Bunun için hangi mezhepten olursa olsun, herkesin akika kesmesi çok iyi olur.
Akika Kurbanın Et ve Kemikleri Hakkında
Kesilen kurbanın kemikleri çocuğun sıhhatli olmasına sebep olsun niyetiyle kırılmayıp eklem yerlerinden sıyrılır ve öylece pişirilir. Sonra bu kemikler bir yere gömülür.
Akîka kurbanının etinden bunu tasadduk eden kimsenin yiyebileceği gibi ev halkı da bu etten istifâde eder. Bir kısmı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
Kesilen akikadan kendisi ve zengin fakir herkes yiyebilir, pişmiş veya çiğ olarak zengin fakir herkese verebilir.
Akika Kurbanın Önemi
Akika, çocukları belalardan, hastalıklardan korur. Kıyamette, anaya, babaya, ayrı bir şefaat ederler. Erkek çocuk için iki, kız çocuk için bir akika hayvanı kesilir.
Akika, çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükretmek için hayvan kesmektir.
Akika Kurbanı Yerine Para vermek
Akikayı kesmeyip bedelini fakire tasadduk etmek, akika yerine geçmez. Akika bedeli kadar din kitabı tasadduk etmek, akika yerine geçmez.
Hangi Hayvanlar Akika Kurbanı Olur
Kurban olmaya elverişli her hayvan akîkaya da elverişlidir.
Ancak akika her zaman kesilebilir. Kurban ise, sadece kurban bayramında kesilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.