Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Hac ve Umre Genel Tavsiyeler

0 128

Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir. El-Ali Imran 97

Genel Tavsiyeler:

Haccetmek için borç almaktan kaçınınız. Çünkü hac, yoluna gücü yetenlere farzdır.
Amelleri bozacak veya sevabını azaltacak herhangi bir duruma fırsat vermemek için hac ibadetinin nasıl yapılacağını öğrenmeye çalışınız.Gücün yettiği ve durumların müsait olduğu müddetçe Resulüllah (s.a.v)’in sünnetini yerine getirmeye çalışınız.
Hacı kardeşim! Hacda mezheplerden birini taklit etmen gerektiğini bilmelisin. Bundan dolayı gücünün yetmediği şeyle uğraşmana gerek yoktur. (Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemez.)

İnsanların ne yaptığını takip etmeyi bırakıp kendi amellerine ve ibadetine önem ver. Bazı Müslümanların cahilliklerinden dolayı tuhaf ameller yaptığını görürsün. Bunları sabır ve yumuşaklıkla çözmeye çalış. Çünkü böyle davranmak yüce ahlâkın alametlerindendir.
Günah işlemeye, kavga ve dövüş etmeye karşı kendini koru.
Tavaf, sa’y ve diğer ibadetlerde kalabalıktan ve insanlara eziyet vermekten kaçın.
Kalabalığın çok olduğu tavaf, sa’y ve Arafat gibi yerlerde kadınlara dokunma ve sürtünmekten kaçın.
Bazı ibadetlerin sebebini kendine veya başkasına sorma. Kendini Allah’a teslim etmeye çalış.
Harameyn halkına karşı iyilik ve yumuşaklıkla davran. Sakın onlara sert ve kaba davranma. Çünkü Mekke halkı Allah’ın Evi’nin, Medine halkı da Resulüllah (s.a.v)’in komşusudur.

Tavafa Ait Tavsiyeler:

Değerli hacı kardeşim! Tavafın Mescid-i Haram’ı selamlama olduğunu bilmelisin. Tavaf, Allah Teala’nın eda edilişi esnasında konuşmayı mubah kıldığı bir namazdır. Bundan dolayı küçük ve büyük pisliklerden temiz olmak ve avret yerinin kapalı olması gerekir.

Fazla beklemek kalabalığa neden olacağından Hacer-i Esved’i selamlarken çok bekleme.

Hacer-i Esved’i öpmek için sıkışıklık ve izdiham oluşturma. Çünkü Hacer-i Esved’i öpmek sünnet, kendine ve başkalarına eziyet vermemek ise vaciptir. Vacibin uygulanması sünnetten daha evladır. Allah en iyi bilendir.

Hacının tavaf esnasında huşu içinde olması ve kalbinin de başka şeyler ile meşgul olmaması müstehaptır.

Tavafta şavtları peşpeşe yapmak müekket sünnettir.

Tavaf esnasında parmakları kıtlatmak ve birbirine geçirmekten sakınınız. Aynı zamanda yemek, içmek, dua ve zikir dışında konuşmak da mekruhtur.

Küçük veya büyük abdesti sıkışmış halde tavaf yapmak mekruhtur.

Tavafın, Hatim’in içinden değil dışından yapılması gerekir. Eğer tavaf, Hatim’in içinden yapılırsa Kabe’nin bir kısmı tavaf edilmiş olur ve o şavt geçersiz sayılır.

Tavaf esnasında sesinizi yükseltmeyiniz. Çünkü yüksek ses tavaf edenleri rahatsız edebilir.

Bütün şavtlarda remel yapmayınız. Çünkü sünnet olan tavafın ilk üç şavtında remel yapmak olup diğer şavtlarda normal şekilde yürünür.

Remelin, ilk üç şavtta, ızdıbanın ise bütün şavtlarda yapılması sünnettir.

Kadınların tavaf anında remel yapmaları ve sa’y anında hervele yapmaları sünnet değildir.

Namaz kılarken ızdıba yapmayınız.

Makam-ı İbrahim’e ve Kabe’nin duvarlarına elinizi yüzünüzü sürüp öpmeyiniz. Bu, sünnete aykırı olan bir bidattir. Allah her şeyin en doğrusunu bilir.

Eğer çok kalabalık ise tavaftan sonra Makam-ı İbrahim’in arkasında namaz kılmak için ısrar etmeyiniz. Harem-i Şerif’in herhangi bir yerinde de kılmanız caizdir.

Kadınların ihramdan çıkarken (saçlarını kısaltırken) saçlarını erkeklere göstermemeleri gerekir.

Arafat Gününe Ait Tavsiyeler:

Arafat’a giderken telbiyeyi sesli olarak getiriniz.

Arefe günü tembellik, uyuşukluk ve vakti boşa geçirmekten kaçınınız. Kendinizi dua ve zikirle meşgul ediniz. Çünkü Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: (Duaların en hayırlısı Arafe günü yapılan duadır.)

Dua yaparken mümkün mertebe Kabe’ye yöneliniz.

Arafat sınırları içinde kalmaya dikkat ediniz.

Nemire Mescidi’nin %75’i Arafat sınırları içinde %25’i ise Arafat sınırları dışındadır. Hacının buna dikkat etmesi gerekir. Çünkü Arafat sınırları dışında vakfe yapmak hac ibadetinin iptal olmasına neden olur.

Kalabalığa ve insanlara eziyete neden olacağından vakfeyi Rahmet tepesinde yapmaktan kaçınınız.

Arafat’tan güneş battıktan sonra ayrılmaya dikkat ediniz. Böylece gece ve gündüz kalmış olursunuz. Eğer güneş batmadan ayrılırsanız kurban kesmeniz gerekir.

Allah’ın, günahlarınızı affetmeyeceğine dair sui zanda bulunmayınız. Eğer böyle yaparsanız ilk günahı işlemiş olursunuz.
Mina’ya Ait Tavsiyeler:

Taşların Cemreler e vurması gerekir. Taşlar, gelişigüzel atılmamalıdır.

Taşların hepsinin bir defada atılmaması gerekir. Hepsi bir defada atıldığı zaman yedi atış değil bir atış sayılır.

Cemreler i taşlarken tersten başlamayıp küçük, orta ve büyük sırasını takip ediniz.

Atılan taş adedinde şüphe olmaksızın kasıtlı olarak az veya fazla atmayınız.

Küçük ve orta cemreyi taşladıktan sonra dua etmeyi ihmal etmeyiniz. Bu durum sünnete aykırıdır ve büyük bir hayrı kaçırmış olursunuz.

Büyük (Akabe) cemreden sonra dua yapmayınız. Çünkü bu sünnete aykırıdır.
Medine’ye Ait Tavsiyeler:

Peygamber (s.a.v)’in sünnetine tam olarak uyunuz ve vakarlı hareket ediniz.

Eğer birisi Peygamber (s.a.v)’e selam göndermiş ise, falan şeyhin, hacının, mühendisin veya doktorun gibi lakaplar kullanılmayıp sadece ismini zikrederek selamını iletiniz. Çünkü Resulüllah (s.a.v)’in karşısında herhangi bir rütbe yoktur.

Namazları mübarek Ravda’da kılmaya önem veriniz (Çünkü orası Cennet bahçelerinden bir bahçedir).

Kabirlerin duvarlarına el-yüz sürmeyiniz ve öpmeyiniz.

Medine’de sakin, vakarlı ve edepli olarak hareket ediniz (Çünkü sen Peygamber (s.a.v)’in ve ashabının ayak bastığı yerlerde yürümektesin).

Gülmeyiniz ve yüksek sesle konuşmayınız. Çünkü Resulüllah (s.a.v)’in yanında yüksek sesle konuşmak hayırlı amelleri boşa çıkartır.

Sigara içmeyiniz. Eğer sigara içiyorsanız bu mukaddes topraklarda ondan vazgeçiniz. Çünkü sigara içmek, özellikle de Resulüllah (s.a.v)’in kentinde içilmesi günahtır. Aynı zamanda Resulüllah (s.a.v)’e karşı yapılan bir terbiyesizlik sayılır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.