Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Ordumuza “Barış Pınarı Harekâtı”nda Muvaffakiyet ve Muzafferiyet Diliyoruz

0 72

Ordumuzun; sınırlarımızı korumak, milletimizin istikbâlini muhafaza etmek ve bölgede yaşanan zulme son vermek gayesiyle Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı “Barış Pınarı Harekâtı”nın, gayesine matuf bir şekilde huzûr ve sükûnla neticelenmesini temennî ediyoruz. Cenâb-ı Hakk’ın kudret ve nusretiyle, ordumuzu mansûr ve muzaffer kılmasını, askerlerimizi her türlü şerlerden ve kazalardan muhâfaza buyurmasını niyâz ediyoruz.

Gazâlar; harekât boyunca karargâhlarda plânlama ile görevli devlet adamları ve komutanlarla, cephede çatışma hâlinde ve hudut boylarında nöbette bulunan askerlerin beraberinde, duâlarıyla onların yanında olan gönül erleriyle birlikte, milletçe topyekûn yürütülen muharebelerdir. Bu itibarla, bizler de harekât boyunca duâ ve desteklerimizle daima ordumuzun yanında olacak ve zafer yolunda kendilerine yoldaşlık edeceğiz.

Tarihte olduğu gibi yakın zamanda da Afrin, İdlib Mümbiç ve bölgedeki diğer kentlerin salâhına yönelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Pençe Harekâtları gibi şanlı zaferlere imza atan ordumuzun, karşılaşması muhtemel engel ve zorlukları arkasında bulunan duâ ordusunun da destekleri vesilesiyle kolayca aşmasını ve kendilerine ulaşacak manevî yardımların da tesiriyle en kısa süre içerisinde zafere erişmesini diliyoruz.

Kaynak : ismailağa. org.tr

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.