Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Diyanet İşleri Başkanımızın Hutbesi Dinî Hakikatlerin İfadesidir

0 12

Diyanet İşleri Başkanımızın Hutbesi Dinî Hakikatlerin İfadesidir
Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş Hoca Efendi 24 Nisan tarihinde îrâd etmiş olduğu Cuma hutbesinde; Kur’ân-ı Kerîm, Ramazan ayı, oruç ve teravih konuları başta olmak üzere, daha birçok konuda hayatî hatırlatmalarda bulunmuştur. Hutbesinde temizliğin önemine dikkat çekmekle beraber, Dîn-i Mübîn-i İslâm’ın korumayı esas aldığı; can, din, akıl, nesil ve mal olarak ifade edilen beş temel unsuru muhafazaya önemle vurgu yapmış ve bu konuda tüm insanlığı dikkatli ve duyarlı olmaya çağırmıştır.

Hutbede, nesli ve sağlığı koruma esasıyla ilgili yer alan; nikâhsız ilişkiler ve eşcinselliğin zemmine dair beyanlar, Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye’nin hudutlarıdır. Bu hüküm ve esasların dile getirilmesi karşısında ülkemizde görülen karşı propaganda üzüntü verici olup dinî, millî ve tarihî değerlerimiz açısından asla kabul edilemezdir.

Zamanın fesada uğradığı, musibetlerin ardı arkasına indiği şu günlerde hakikati dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş’ı tebrik ediyoruz. Dinî, sosyal ve ahlâkî sorunlara yönelik açıklama, uyarı ve tedbirler konusunda şahsına ve Diyanet İşleri Teşkilâtına; bu konularda nasihatlerini sürdüren hocalara ve hassasiyet sahibi STK’lara muvaffakiyetler temenni ediyoruz.

İSMAİLAĞA CAMİİ İLİM VE HİZMET VAKFI

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.