Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

02. Beyt

02. Beyt

Huda ism-i celaliyle çü destur – Diledim bed idem ta ide mensur Risalem nef’ ile hem ola menşur – Bu kemter aşkına çün oldu mecbur Bu barlıktan geçip Hakk’a gidelim – Aziz hem seyr-i fillah gel idelim. Huda ism-i celaliyle çü destur…