Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

49. Mektup

149. MEKTUP

MEVZUU : Nazarı muayyen bir sebebe bağlamamak.. *** NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Sadık Kâbîli'ye yazmıştır. Kardeşim Muhammed Sadık'tan şaşılacak işler gelmektedir. Şundan ki: Kendisini tamamen sebepler âlemine teslim…

49. MEKTUP

Şeyh Seyyid Nakip Efendi'ye göndermiştir ·         Dışımızı şeriatın hükümleriyle donatmak ve iç dünyamızı da masivadan arındırmaya teşvik                 Allah sizi şeriatın zahiriyle donanmak ve manevi saadetle mesud kılsın.…