Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

51. Mektup

151. MEKTUP

MEVZUU : a) Nakşibendiye Tarikatının üstün şanını beyandır. Allah, bu tarikat ehlinin sırlannın kudsiyetini artırsın. b) Yaddaşt'ın manası.. *** NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Mir Mümin Belhi'ye yazmıştır. *** Bir mısra ile…

51. MEKTUP

51. Mektup Şeyh Seyyid Nakip Efendi’ ye gönderilmiştir. Şeriat-ı garrânın yüceltilmesine teşvik  Allah Sübhânehû’ den, şerefli sülalesinin varlığını vesile kılarak şeriat-ı garrâyı takviye etmesini ve hoşgörülü, parlak dinin…