Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

61. Mektup

161. MEKTUP

MEVZUU : Sülûk menzillerini sürüp geçmekten maksad, nefsin itmimanına mevkuf olan hakikî imanın husulü olduğunun beyanı.. *** NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Salih Bedahşî'yi yazmıştır. *** Bilesin ki, Sülûk…

61. MEKTUP

61. Mektup ·         Seyyid Mahmud'a göndermiştir             ·         Kamil ve mükemmil bir şeyhle beraber olmaya ve yetersiz şeyhten uzak durmaya teşvik                 Allah Sübhânehû, göz kaymasından korunmuş olan Beşerin Efendisi…