Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

68. Mektup

168. MEKTUP

MEVZUU : a) Tarikat-ı Nakşibendiyenin medhi.: b) Tarikat-i Nakşibendiye'de olmayan şeyleri ihdas edenlerin zemmi.. *** NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hace Muhammed Kasım b. Hacegî Emkinegî'ye yazmıştır. *** Âlemlerin Rabbı…

68. MEKTUP

68. MEKTUP ·         Han-ı Hanan a yazılmıştır ·         Zenginlere yakışan tavrın tevazu, fakirlere yakışan tavrın da tok gözlülük olduğu             Hayır Allah'ın yarattığındadır ey aziz kişi!                         Tebliğin gerekleri…