Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

89. Mektup

189. MEKTUP

MEVZUU : a) Bir çok meşguliyet içinde fukarayı (ehlûllahı, velîleri dervişleri) hatırlamanın fazileti.. b) Dünya metama kanmaktan sakındırmak.. c) Kalb zikrine tazim. *** NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Şerafeddin Hüseyin'e…

89. MEKTUP

MEKTUP ·         Mirza Ali Cân'a yazılmıştır ·         Taziye Allah Sübhânehû sizleri şeriat yolu üzerinde istikâmetle rızıklandırsın, O şeriatın sahibine salat ve selam olsun. Bilmek gerekir ki; “Her nefis ölümü…