Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

adab

Adab-ı Muaşeret

Ahlak,terbiye ve nezaket kuralları. Birini ziyafete davet etmek manasını ifade eden edeb, İslam'ın güzel saydığı söz ve davranışlardır. Bu itibarla edep, insanların kendisine davet olunan bilimum hayır, zarâfet, usluluk ve güzel ahlak…

Ziyaret Adabı

Müslümanların birbirlerini ziyaret etmeleri, aradaki sevgi, saygı ve dayanışmayı kuvvetlendirir. Zaman zaman akraba, yaşlı ve hasta kimseler ziyaret edilmek suretiyle gönülleri alınmalıdır. Müslümanların birbirlerini ziyaret etmeleri,…

Yemek Yeme Adabı

Ömer bin Ebi Seleme (r.a.) anlatıyor: Ben Resulüllah (s.a.v)’ın eğitim ve gözetimi altında henüz bir çocuktum. Elim yemek kabının içinde dolaşıyordu. Bunun üzerine bana: “Ey çocuk! Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye” buyurdu. Artık ondan…

Sır Tutma Adabı

Resulüllah (s.a.v.), çocukların sırları saklama ahlakı ile yetiştirilmelerine itina göstermiştir. Çünkü bu ahlak, çocuğun şimdiki ve gelecekteki olgunluğunu, ailenin selamet ve hareketini, toplumun muhafazasını ve yapısını oluşturur...…

Sadaka Verme Adabı

İslam dininin tavsiye ettiği önemli amellerden biride sadaka vermektir. Sadaka veren kişiye pek çok fayda sağlar. Sadakanın sağladığı faydalar: İslam dininin tavsiye ettiği önemli amellerden biride sadaka vermektir. Sadaka veren kişiye pek…

Namaz Kılma Adabı

* Müezzin kamet getirirken: “Hayye alel felâh” dediğinde beklemeden ayağa kalkmalı. * İftitah tekbirinde baş parmaklarını kulak yumuşağına temas ettirmeli. * Kıyamda secde yerine bakmalı. * Müezzin kamet getirirken: “Hayye alel…

Misafire İkram Adabı

Misafirleri güzel bir şekilde ağırlamak, Müslümanlığın vazifelerindendir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kendisini ziyarete gelenlere elinde bulunan yiyeceklerden bol bol yedirir, hatta ev halkıyla birlikte geceyi aç olarak geçirdiği…

Kur’an-ı Kerim Okuma Adabı

Kur’an-ı Kerim okumak, müminin Allah (c.c.) ile konuşmasıdır. Kur’an okumanın Allah (c.c) ile konuşmak olduğuna göre, O Yüceler Yücesi ile konuşmanın da bir adabı olmalı ve her Kur’an okuyanda bu adaba riayet etmelidir. Kur’an-ı Kerim…

Kur’an-ı Kerim Dinleme Adabı

Mevla Teala bir ayeti kerime de buyuruyor ki: “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, merhamet olunasınız.” Mevla Teala bir ayeti kerime de buyuruyor ki: “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, merhamet olunasınız.”…

Konuşma Adabı

İnsanın kişilik ve seviyesini belli eden ve ortaya çıkaran etkenlerden birisi de konuşmasıdır. Kişinin herhangi birisiyle sohbet ve muhabbet ederken dikkat edeceği bazı hususlar vardır: İnsanın kişilik ve seviyesini belli eden ve ortaya…