Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

adap

Edeb’in Tarifi Ve Fazileti

İslam dini; doğumdan ölüme kadar hayatın ne şekilde yaşanacağını, davranışların nasıl olacağını, iç ve dış dünyamızın ne şekilde bir yapıya kavuşturulacağını tespit etmiştir. Maddi ve manevi sağlıklı bir fert, sağlıklı bir aile ve sağlıklı…

Su İçme Adabı

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Suyu çocuğun memeyi emmesi gibi için. Depodan doldurur gibi içmeyin. Ondan ciğer hastalıkla rı zuhur eder.” * Besmele çekmeli. * Suyu bardaktan içmeli. Ağzına dikmeden içmeli * Suyu oturarak…