Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

Beraat Gecesi

Beraat Gecesi

Şaban ayı onbeşinci günü beraat gecesi Şaban ayı 15. gecesi beraat gecesi Şaban-ı şerif yarı gecesi Şaban ayının on beşine raslayan geceye Berat gecesi denir. Pek mübarek bir gecedir. Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat…