Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

bozmayan

İTİKAFI BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER

271-İtikâf halinde olan bir kimsenin dinî ve tabiî ihtiyaçları için zaruri olarak mescidden dışarı çıkması, itikâfı bozmaz.   Örnek: İtikâfda bulunanın (mutekifin) cuma namazını kılmak için mescidden çıkması, din bakımından bir özür…

ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER

99- Kasden yeyip içmek ve oruca aykırı olan işleri yapmak orucu bozar. Bu işlerin bir kısmı yalnız kazayı ve bir kısmı da hem kaza, hem de keffareti gerektirir. Bunlar açıklanacaktır. 100- Unutarak bir şey yemek ve içmek veya cinsel…

ABDESTİ BOZMAYAN ŞEYLER

  168- Aşağıdaki haller abdesti bozmaz:   1) Bir hastalık olmaksızın gözden gelen yaş ve su veya ağlamak.  2) Yara ve benzeri yarıklar içinde görülen ve dışarıya çıkmayan kan, irin ve sarı sular.   3) Bir yaradan kopan deri parçası. 4)…