Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

namaz?

Yolculukta namaz nasıl kılınır

Seferi veya Misafir olmak demek, yolcu olmak demektir. 3 günlük yere gitmek niyeti ile yola çıkan kimse, konakladığı bir yerden üç günlük yola gitmeye niyet ederek, ayrılırsa, gideceği yolun iki tarafındaki evlerin hizasından ayrılınca…

Tesbih Namazı

İbn-i Abbâs ve Ebû Râfî -radıyallâhu anhüm- anlatıyor: Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve selem- Abbâs bin Abdülmuttalib'e dediler ki: "Ey Abbâs, ey amcacığım! Sana bir iyilik yapayım mı? Sana bağışta bulunayım mı? Sana ikram edeyim mi?…

Tahiyyetü’l Mescid Namazı

Tahiyye; selam vermek demektir. tahiyyetü'l mescid, mescidi yani camiyi selamlamak demektir. Kuranı kerimde mescitlere "Allah'ın Evleri" denilmiştir. Bir eve giren kimsenin, önce ev sahibini selamlaması kadar tabi bir şey olamaz. Bu…

Sandalyede Namaz

"Kim namazı kasten terk ederse Allah'ın himayesi ondan uzak olur." Namaz, kulun Allah'a en çok yakınlık kazandığı bir ibadettir. Bu niteliğinden dolayı Hz. Peygamber (s.a.v) bu ibadeti "en hayırlı amel" (İbn Mâce, Taharet, 4)olarak…

NAMAZ VAKİTLERİ

Ebu Musa el Eş’ari r.a., Nebi sallallahu aleyhi ve selemden şöyle rivayet etti: "Namaz vakitlerinden soran biri geldi, ona bir şey söylemedi (cevab vermedi). Başka bir rivayette “Bizimle birlikte namaza hazır ol” dedi. Ravi derki: Sabah…

NAMAZ DİNİN DİREĞİ

(Namaz kılmak, bu dinin direğidir elbette.) NAMAZ DİNİN DİREĞİ İmam-ı Rabbani ki, hem alim, hem velidir. Söz ve nasihatları kalbleri etti tenvir. Bu zat buyuruyor ki: Bu dünyada, insana, Önce lazım olan şey, ermektir…

Hâcet Namazı

Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı nedir.? arapça metin Hacet duası Hâcet Namazı hacet namazı nedir? Hacet: Dilek ve İstek Demektir. Hacet Namazı ise Gece Namazla Alemleri yaratan Yüce Rabbimizden Dileklerimiz ve…

Cenaze Namazı

Cenaze namazı, vefat eden din kardeşlerimiz hakkında duâ olmak üzere bir farz-ı kifâyedir. Cenaze namazının kılınması için aranan şartlar şunlardır: Ölenin müslüman olması. Müslüman olduğu bilinmeyen, bu hususta hâli gizli olan…