Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

risale

İsâ Aleyhisselâm

İsâ Aleyhisselâmın Annesi Hz. Meryem´in Soyu, Doğuşu, Beytülmakdis Mescidine Adanıp Bırakılışı Ve Bazı Faziletleri: Hz. Meryem´in babası İmran b.Mâsân olup Hub´um b.Süleyman Aleyhisselâ-mın soyundandı. Mâsân Hanedanı da, İsrail oğullarının…

Lokman Aleyhisselâm

Lukman Aleyhisselâmın Soyu, Yurdu Ve Mesleği: Lukman b.Sâran veya Anka veya Bâran, b.Mürîd, b.Savun veya Sedun Lukman Aleyhisselâm; Dâvûd Aleyhisselâmın devrinde yaşamıştır. Kendisi; Mısır Nub kabilesine mensubtu. Medyen ve Eyke…

HZ. ÖMER B. HATTAB (r.anh)

İkinci Raşid Halife. İslâmı yeryüzüne yerleştirip, hakim kılmak için Resulullah (s.a.s)'in verdiği tevhidî mücadelede ona en yakın olan sahabilerden biri. Hz. Ömer (r.a), Fil Olayından on üç sene sonra Mekke'de doğmuştur. Kendisinden…

HZ. OSMAN BİN AFFAN (r.anh)

Osman b. Affân b. Ebil-As b. Ümeyye b. Abdi'ş-Şems b. Abdi Menaf el-Kureşî el-Emevî; Raşid Halifelerin üçüncüsü. Ümeyyeoğulları ailesine mensup olup, nesebi beşinci ceddi olan Abdi Menaf'ta Resulullah (s.a.s) ile birleşmektedir. Fil…

HZ. BİLAL-İ HABEŞİ (r.anh)

Hz. Peygamber'e ilk iman edenlerden biri ve sonradan ona müezzin olan sahabî. İslâm tarihinde unutulmaz yeri olan Bilâl-î Habeşî, aslen Habeş'lidir. Anasının adı Hamâme, babasının adı Rebah, künyesi Abdullah'tır. Bilâl, islâm'ın ilk tebliğ…

22.Beyt

Risale-i Kudsiyye 22.Beyt اَكَرْ چِه بَعْضِ اَسْبَابْ اُولْدِى عِلَّتْ ،اِنَابَه رَبطَه هَمْ غَيْرِى ذِلَّتْ ،  كَمَالِيلَه بَيَانِنْدَه عِنَايَتْ ، كَرَمْلَرْ هَمْ اِيدُوبْ اُولْ رَبّ عِزَّتْ ، عَزِيزْ قِيلْ رَابِطَه حَقَه…

21. Beyt

Risale-i Kudsiyye 21. Beyt قَمُو اِخْوَانْلَرَه اِجْمَالْ بِر حُجَّتْ ، اُولَه هَمْ اُوقُويَانَه فَيْضِ رَحْمَتْ  اُولَه سَالِكْلَرَه فَيْضُ و مَحَبَّتْ ، كِيدَه تَشْوِيشْ بُولَه تَشْوِيقُ ورَغْبتْ  بُورَحْمَتْدَنْ اُوقُو…

20. Beyt

Risale-i Kudsiyye 20. Beyt مُرَا دْ اَنْجَقْ مُرَادُ اللهْ دِيدِيلَرْ ، خَطَادَنْ حِفْظْ اِيدَرْ اَللهْ دِيديلَرْ دِيدِمْ بِيلْمَه مْ دَخِى اِمْلَا دِيدِيلَرْ ، مُرَادْ مَعْنَى دَكِلْ اَلْفَظْ دِيدِيلَرْ  ظُهُورَه تَابِعْ اُلْ حَقَّه…

19.Beyt

Risale-i Kudsiyye 19.Beyt دِيدِيلَرْ تُرْكِي اُولْسُونْ هَمْ لِسَانِى ، دَخِى بِرْ وَزْنْ اِيلَه اُولْسُونْ بَيَانِى دِيدِمْ بَنْ يَانْيَه وِى قِيلْدِمْ فِغَانِى ، چُو بِيلْمَمْ شِعْرِايلَه اَفْصَحْ لِسَانِى قَبَالِقْلَه كَرَكْ…

18.Beyt

Risale-i Kudsiyye 18.Beyt دِيدِيلَرْ بِرْ اَثَرْ يَازْ عَاشِقَانَ ، اُولَه فَيْضُ وَ مَحَبَّتْ سَالِكَانَه هَمْ اُولْسُونْ يادِكَارنْ عَارِفَانَه ، اُقُويَانْ دَرْدِ حَقْ اِلَه بُو يَانَه  بُو دَرْد اِلَه عَزِيزْ حَقَّه كِيدَ ه…