Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

tilavet

Kur’an-ı Kerim Okuma Adabı

Kur’an-ı Kerim okumak, müminin Allah (c.c.) ile konuşmasıdır. Kur’an okumanın Allah (c.c) ile konuşmak olduğuna göre, O Yüceler Yücesi ile konuşmanın da bir adabı olmalı ve her Kur’an okuyanda bu adaba riayet etmelidir. Kur’an-ı Kerim…

TİLAVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER

364- Kur'an-ı Kerim'in surelerinde ondört secde ayeti vardır ki, bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için bir secde gerekir. Şöyle ki:   Tilavet secdesi niyeti ile, eller kaldırılmaksızın "Allahü Ekber" denilerek secdeye…