Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

yapmadan

HZ. EBÛ HUREYRE (r.anh)

Çok hadis rivâyet eden meşhur sahâbî. Adı, Abdurrahman b. Sahr; künyesi, Ebû Hureyre'dir. Câhiliye döneminde ismi Abdüşşems idi. Hz. Peygamber onu, Abdurrahman (bazı rivâyetlere göre Abdullah, hattâ başka isimler de ileri sürülmektedir)…

Şu 5 şeyi yapmadan yatma!

Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, Hazreti Ali’ye (r.a.) buyurdular ki: Yâ Ali! şu 5 şeyi yapmadan yatma! 1. Kur’ân-ı kerîmin hepsini okumadan, 2. 4000 dirhem sadaka vermeden, 3. Kâbe’yi ziyaret etmeden, 4. Cennette…