Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

zeb?ha

ZEHB, ZEBİHA VE TEZKİYENİN MAHİYETLERİ

41- Zebh, hayvanın boğazına bıçak vurup boğazlamak ve damarlarını kesmek demektir. Boğazlanmış veya boğazlanacak hayvana da "Zebiha" denir.   Tezkiye de, boğazlamak anlamında olup dinimizde iki türlüdür: Birisi hakîki ve ihtiyarî…