Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Temettu Haccı:

0 99

Mebrur (kabul omuş) hac dünya ve dünyadaki şeylerin hepsinden daha hayırlıdır. Mebrur haccın karşılığı cennettir. H.Şerif

Kişi, ülkesinden umre niyeti ile ihrama girer ve umreyi tamamladıktan sonra ihramdan çıkar. Sonra da hac için Mekke’den ihrama girer.

Umre ile hac arasındaki elbise giyme, koku sürme, hanımı ile birlikte olma gibi ihram yasakları olmadığı için temettu (faydalanma) denilmiştir.

Temettu haccının adım adım açıklandığı mantıki plan ekranın sağ tarafındadır.

Allah Teala şöyle buyurmaktadır:
Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke’deki (Kâbe) dir. Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir (Âl-i İmrân 96-97).

Temettu Haccının Mantıki Planı
 

Zilhiccenin Sekizinci Gününden Önce

Mikattan umreye niyet ederek ihrama girilir ve telbiye getirilir

Zilhiccenin Sekizinci Gününden Önce

Umre tavafı
İki rekat tavaf namazı
Mültezem
Zemzem
Umre sa’yi
Tıraş olma veya saçları kısaltma ve ihramdan çıkma

Zilhiccenin Sekizinci Gününden Önce

Zilhiccenin sekizinci gününe kadar ihrama girmeden Mekke’de bekler

Zilhiccenin Sekizinci Günü

Mescid-i Haram’dan hac için ihrama girer. Sabah namazından sonra Mina’ya hareket eder. Burada öğle, ikindi, akşam, yatsı ve zilhiccenin dokuzuncu gününün sabah namazı kılınır.

Zilhiccenin Dokuzuncu Günü

Sabah namazından sonra Arafat’a hareket edilir. Arafat’a varılır. Öğle ve ikindi namazları cemi takdim ile öğle namazı vaktinde kılınır. Güneş batıncaya kadar çokça dua ve zikir yapılır. Güneş battıktan sonra Arafat’tan Müzdelife’ye dönülür. Akşam ve yatsı namazları cemi tehir ile yatsı namazı vaktinde Müzdelife’de kılınır.

Zilhiccenin Onuncu Günü

Sabah namazından sonra ve güneş doğmadan önce Mina’ya hareket edilir. Akabe cemresi taşlanır. Kurban kesilir. Tıraş olunur veya saçlar kısaltılır. İfada tavafı yapılır. Sa’y yapılır. Gecelemek için Mina’ya dönülür. 

 

Zilhiccenin On Birinci ile On Üçüncü Günleri

Üç cemre taşlanır (küçük – orta – büyük).

Veda tavafı için Mekke’ye dönülür – Hac ibadeti sona erdi

Temettu haccı yapan kişi isterse, İfada tavafından önce haccın sa’yini yapabilir. Böylece zilhiccenin sekizinci günü ihrama girdikten sonra nafile tavaf yapar ve daha sonra da hac sa’yini eda eder.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.