Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Kategorisi

Dini Bilgiler

Din ve Kısımları

Kim İslamdan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de zarara uğrayanlardandır.(Ali İmran Suresi, 85) DİN NEYE DENİR? Din, Allah (c.c) tarafından Peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırılan ilahi bir…

Adab-ı Muaşeret

Ahlak,terbiye ve nezaket kuralları. Birini ziyafete davet etmek manasını ifade eden edeb, İslam'ın güzel saydığı söz ve davranışlardır. Bu itibarla edep, insanların kendisine davet olunan bilimum hayır, zarâfet, usluluk ve güzel ahlak…

Esmaül Hüsna

Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir. ALLAH Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk'ın…

Şeyhülislam Ebu İshak İsmail Efendi

İsmail Ağa Cami Hakkında ŞEYHÜLİSLAM EBÛ İSHAK İSMAİL EFENDİ (Ö. 1137/1725) 1645'te İstanbul Çarşamba'da doğdu. Birçok şeyhülislâm, kazasker, kadı, müderris, âlim ve şair yetiştiren bir aileye mensuptur. Babası Alâiye'den (Alanya)…

Yılbaşı Noel Tehlikesi

İmam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki: Hinduların bayram günlerine ateşe tapınanların Nevruz günlerine ve Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına hürmet etmek ve o zamanlarda, onların âdetlerini, onlar gibi yapmak, şirk…