Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Kategorisi

Güncel Meseleler

Fıkıh ve Akaid nedir?

FIKIH NEDİR? Sözlük mânâsı, söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak şekilde keskin derin anlayıştır. Şu âyet ve hadis'lerde geçen ve bu kökten türemiş olan kelimeler böyle bir anlamda kullanılmıştır: "And olsun ki biz, cehennem için de…

Ayakta idrar yapmak

Ayakta İdrar Yapmak Kabir Azabına Sebeptir Banyoda Yıkanırken İdrar yapmak mekruhtur. Klozet kullanmak hem sağlık yönünden hem de zührevi hastalıkları bulaştırması bakımından iyi değildir Özürsüz Ayakta idrar yapmak mekruhtur. ayakta…

Alışveriş ve Faiz

Bakara suresi, ayet: 275 Yüce Allah'ın: "Alışveriş de ancak ribâ gibidir" (dediklerini aktaran) buy­ruğunun anlamı şudur: Yani vade geldiği sırada vade sonunda istenen faz­lalık akdin başında alınan asıl para gibidir. Şöyle ki; Araplar…

54 Farz

1- Allah'ı daima zikretmek. 2- Helal kazanılmış elbise giymek 3- Abdest almak. 4- Beş vakit namaz kılmak. 5- Cünüplükten gusletmek. 6- Rızk için Allah'a tevekkül (itimad) etmek. 7- Helalden yeyip içmek. 8- Allah'ın taksimine kanaat…

32 farz

İMANIN ŞARTLARI 1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. 2- Allah'ın meleklerine inanmak. 3- Allah'ın kitablarına inanmak. 4- Allah'ın peygamberlerine inanmak. 5- Ahiret gününe inanmak. 6- Kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının…