Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Kategorisi

Mubarek Ay Gün Geceler

Mübarek Üç Aylar

Zaman ve mevsimler de tıpkı kâinatın aynası olan insanlar gibi belirli bir fıtrat üzere yaratılmışlardır. Birbirini takip eden gün ve mevsimlerin bir kısmı diğerlerine göre fazîletli kılınmış ve bu durum insanlara haber-i sâdık yoluyla

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun

Mevlid kandilini kutlamanın en güzel şekli; her hâl ve davranışımızda Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼle beraber olup Oʼna sadâkatle itaat etmemizdir. Bir hadis-i şerifte kıyamette Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-

Muharrem Ayı ve Fazileti

Hicrî yılın ilk ayı. Sözlükte “haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan” anlamlarındaki muharrem savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır. Bazı kaynaklarda muharremin Câhiliye devrinde “nâtık” şeklinde

Hicri Yılbaşınız Mübarek Olsun

Yeni yılınız mübarek olsun! 1 Muharrem, hicrî yılın başlangıcı, İslâm âleminin yılbaşısıdır. Maddî ve mânevî dünyamıza saadetler, hayırlar getirmesini diliyoruz. Peki bu günün Müslümanlar arasında özel bir anlamı ya da bilmediğimiz bir

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

Kurban Bayramı Gecesi ve Sabahında Yapılacak Vazifeler Mevlâ Te‘âlâ’nın mü’minlere hediyesi ve lüftu olan bayram günlerinin ihyâsı, tavsiye edilen amellerle mümkün olur. Bu amelleri vazife bilinciyle yerine getirmek, vaat edilen büyük…

Arefe Gününün Fazîletleri

Kurban Bayramı Arefesi, gecesi ve gündüzüyle birlikte birçok fazîlet barındırmaktadır. Bu itibarla, Arefe gününün ihyâsı konusunda özenli davranmak, önemli fazîlet ve bereketlere erişmenin vesilesi olacaktır. Konuyla ilgili fezâile ve…

Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan

Ramazan ayının önemi nedir? Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar

Beraat Gecemiz Mübarek Olsun

Şaban ayının on beşine raslayan geceye Berat gecesi denir. Pek mübarek bir gecedir.Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i