Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Kategorisi

Nefis ve Mertebeleri

6. Nefs-i Marziyye

Eğer nefis, bu fikre hizmet ve sıdk ile sebât ve istikamette devamlı olur ve bu sûrette Hakk nezdinde de hâli makbûl bulunursa marziyyedir. Nefs-i marziyye sahibi, bütün mevcudiyetiyle Hakk’ın emrine ram olur; ibadet ve taatta bulunur;…

7. Nefs-i Safiye (Kâmile)

Vehbi olan ledünnî ilme mahzar vâris-i enbiyâ sıfatıdır. Ehlullah buyurmuşlardır ki: Nefs-i safiye sahibi vehbi olan ilm-i ledünne mazhar olmuş varis-i enbiyadır. Bu makamda kalpte on lahuti güneşin doğmasıyla bu yüksek tecellinin…

Nefis Terbiyesi

Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn… Ves salâtü ves selâmü alâ hayra halkıhî seyyidinâ ve senedinâ, habîbullahî ve safiyyihâ muhammedinil mustafâ… Ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû biihsânin ilâ yevmil cezâ… Aziz, muhterem ve sevgili…