Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Kategorisi

Tasavvuf

Râbıta nedir ?

Bu çalışmazımızda, râbıtanın lûgatte ve tasavvuf ıstılâhında ifade ettiği mânâlar, tarîkatlardaki yeri, mâhiyeti ve bunlara uygun bazı konular üzerinde duracağız. *** 1. KELİME OLARAK RÂBITA Râbıta kelimesi, Arapça “rabt”…

Rabıtayı İnkar Edenlere Cevap

İslâm'da Râbıtanın Şer’î Deliller ile İsbâtı I. KİTAP İLE İSBATI Hiçbir şeyin Kur’an-ı Kerim’in dışında kalması mümkün olmadığına göre, elbette ki râbıta-i şerifenin hükmü de onda vardır. Bazı âyet-i kerimelerin ibâre, bazılarının da…

Tasavvuf Nedir

Tasavvuf Nedir | Tasavvuf'u İnkar Edenlere Cevaplar TASAVVUF SORU: Tasavvuf mutlaka gerekli midir? CEVAP: Evet, gereklidir. Çünkü: (Kad efleha men zekkâhâ. Ve kad hâbe men dessâhâ) buyruluyor ayet-i kerimede... "Nefsini terbiye…

Vesile Edinmek Ve Himmet İstemek

TEVESSÜL, VESİLE EDİNMEK, HİMMET İSTEMEK Allah’u Teâlâ Hazretlerine vesile aramak, vesile edinmek yani tevessül ile ilgili özellikle münkirler tarafından birçok yazı kaleme alınıyor. Vesile edinmeyi, vesile edrek dua etmeyi, himmet…