Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Mürşid-i Kamilin Alametleri (vasıfları)

0 571
MÜRŞİD-İ KAMİLİN ALAMETLERİ (VASIFLARI)
Bir kimsenin Mürşid-i Kamil olabilmesi için bazı şartlar vardır.Şimdi onları kısaca sana anlatayım, taki her aklına esen (gelen) mürşidlik (şeyhlik) iddiasında bulunmasın.
1-Alametlerin sonu yoktur. Fakat en önemlisi, Zat-ı muhteremin her fiili, kavli ve ameli Resulullah (s.a.v.)in siyreti gibi olup, buna asla aykırı harekette bulunmaz ve kabul dahi etmez.
2-Huzuruna vardığın zaman, bütün gamın, kederin gider. İçinde bir ferahlık ve muhabbet uyanır.
3-Meclisinden ayrılmak istemezsin. Bir inci tanesi gibi söylediği her sözden, şevkin ve muhabbetin artar.
4-Ziyaretine gelen herkes, büyük veya küçük genç veya ihtiyar, hatta devlet reisi bile olsa elini öpmeye mecbur ve hayır duasını niyaz ile mesrur olurlar.(1)
5-Dünya makam ve koltuk ve sevgisine iltifat etmeyecek,
6-Zincirleme olarak, Hz. Peygamber(s.a.v.)e dayanacak bir şekilde basiretli bir zata tabi olmuş olacak,
7-Basiretli mürşide tabi olmuş bulunması, ona bazı güzel hasletler ve güzel huylar sağlamış olacak, Mesela:Sarsılmaz inanç, kanaat, güven, sabır, şükür, namaz, tevekkül, vekar, haya, cömertlik, marifet,
sadakat, ilim, tevazu, hilim, emanet, teenni, doğruluk, itmin’an ve benzeri gibi güzel ahlaklarla ahlaklanmış olmalı ve güzel siretle meşhur olmuş bulunmalıdır.(2)
8-Şeriatı mutahharanın gereklerini, tam bir istikamet içinde, kıl payı kadar sağa sola sapmaksızın, ilahi emir ve yasaklardan. Bir an bile yüz cevirmeden eksiksiz icra ve ifa etmek. Yani şeriat ölçülerine sıkı sıkıya bağlı olacak.
9-İnsanları şer’i şerife uymaya, islamın hayat veren prensiblerini yaşamaya, Allah ü tealayı her hal ve kar da kalb huzuru ile zikretmeye yöneltir.
10-Mürşid malayani ile vakit geçirmez. Bütün zamanını insanların güzel ahlak sahibi olmalarını temine sarfeder. Zira İslam, güzel ahlaktan ibarettir.
11-Mürşid ‘Ölmeden evvel ölünüz’ sırrına ermiş, bütün beşeri duyguların ötesinde, kibir, cimrilik, kin, hased, kavgacılık, sabırsızlık ve benzerleri bütün kötü ahlaklardan temizlenmiş olmalıdır.
12-Mürşid itmi’nane ermiş, ‘Sen ondan razı, o senden razı (3) ayetin lütfuna mahzar olmuş olmalı.
13-Mürşid insanlardan alan değil, onlara sürekli olarak veren kişidir. ‘Sizden hiç bir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar hidayete ermiş kimselerdir.’ (Yasin 20-21)
14-Mürşidin bulunduğu mahalde zevk, tevhid, sevgi ve kardeşlik etrafı kuşatmıştır.
ALİ EL HAVVAS Hz.nin son zamanlarında gözleri bozulmuştu. Daha önce geçimini sağladığı sepet örme işine artık bakamıyordu. Bunu bilen dostlarından biri kendisine bir miktar para vermek istedi. Ali el Havvas’ın cevabı şu oldu:
‘Öyle bir makamdayım ki , benim kendi kazancımı bile kullanamıyorum: nerde kaldı ki birinin ki’ (4)
EBU HASAN EŞ ŞAZELİ (k.s.) ‘Tarikatlarda şeyh için masiyetleri bütünüyle terk, yapılması gereken vacibler ile mendublardan kolay gelenleri ifa, imkan nisbetinde ALLAH teala nın zikrine devam etmek ve sürekli ALLAH (c.c.) şuruyla hareket etmenin dışında başka bir şart aranmaz.’ (Ruhül Beyan)
İşte kendisinde, saydığımız bu hususiyetler Mevcut olan Zat-i muhterem, Hz peygamber (s.a.v.) Efendimizin nurundan bir nurdur. Kendisine tabi olunmaya ve Mürşid olarak kabul etmeye en layık olanıdır.
Cenab-ı Hak cümlemize kemmil mükemmil bir mürşid bulmayı ve bu mürşid elinden daraynde saadete (rızai bariye) ermeyi nasibü müesser eyleye. Amin, bi hürmeti seyyidil Mürselin.
KAYNAK:
1-Miftahül kulüb sh. 8-47
2-Eyyühel-veled İmamı Gazali Ter.Yaman Arıkan sh.78
3-Feer 29
4-Tasavvufa giriş,varlık ve insan,sh.216 Tasavvuf ve Tarikatlar, sh.47-tasavvufun hakikatleri A.ince sh.102. 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.