Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Kategorisi

Duyurular

Tefekkür

Tefekkür kalbî ibadetlerdendir. Tefekkür Allah’a yakınlığın ilk basamağıdır.Büyükler tefekkürü, “Kalbin, maksada vâsıl olmak için eşyanın manalarını anlamaya yönelmesi” şeklinde tarif etmiştir. Tefekkür Allah’ın yarattıkları hakkında

Ömer Döngeloğlu Hocaefendi Vefat etti

Ömer Döngeloğlu Hocaefendi kardeşimiz bu mübârek Ramazân-ı Şerîf’te salgın hastalıktan şehîd olmuştur.Bu yolda yaptığı hizmetlerin, Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem Efendimizi ve Sahâbe-i Kirâm’ı sevdirmesinin bir mükâfâtı olarak

Kolay Yoldan Sadaka Sevabına Erişmek

Birkaç tane etek, başörtüsü alıp camiye bırakın her kim onları kullanıp namaz kılarsa sizin için sevap yazılır.Evinizde odanızın penceresinin önüne kuşlar için bir tabak su veya yiyecek bırakın ve bunu adet edinin.Yeni bir elbise alın

Ramazân-ı Şerîfi Karşılamak

Ramazân-ı Şerîf ayı; Kur’ân-ı Kerîm’in nâzil olduğu ay olması, itikâf, fıtır sadakası ve teravih namazı gibi kendisine mahsus ibadetlerinin varlığı, bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesini içinde bulundurması, afv ü mağfiret iklimi ve

Affeyle Ya Rab

Herkes evine kapanıp kaldıEşinden dostundan bihaber olduÖlüm haberleri peşpeşe geldiBu âciz kulların affeyle Ya Rab Beş vakit huzura çağırdın biziHiç oralı olmadık, izledik diziTüm mahremlerinden azlettin biziBu âciz kulların affeyle Ya

Mirac Gecemiz Mübarek Olsun

Receb-i Şerîf ayının 27. gecesi Mi‘râc Gecesi’dir. Mi‘râc, merdiven demektir. Cebrâil (Aleyhisselâm) Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i, 52 yaşında iken, Receb-i Şerîf ayının 27. gecesi, Mekke-i Mükerreme’deki Mescid-i

Sahabe zamanı veba salgını ve önlemleri

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre, Ömer İbni Hattâb radıyallahu anh Şam'a doğru yola çıktı. Serg denilen yere varınca, kendisini orduların başkomutanı Ebû Ubeyde İbni Cerrâh ile komuta kademesindeki arkadaşları

Mübarek Üç Aylar

Zaman ve mevsimler de tıpkı kâinatın aynası olan insanlar gibi belirli bir fıtrat üzere yaratılmışlardır. Birbirini takip eden gün ve mevsimlerin bir kısmı diğerlerine göre fazîletli kılınmış ve bu durum insanlara haber-i sâdık yoluyla