Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Kategorisi

İslam Adabı

Sohbet Adabı

Güzel sözler söyleyip, Rabbimizi zikretmemiz bize çok şey kazandırdığı gibi, bunun akside mümine çok şey kaybettiriyor. Sohbet için toplanılan mekanlarda, boş sözlerle, insanların dedikodusunun yapılması mümini günaha sokar. Güzel sözler…

Sır Tutma Adabı

Resulüllah (s.a.v.), çocukların sırları saklama ahlakı ile yetiştirilmelerine itina göstermiştir. Çünkü bu ahlak, çocuğun şimdiki ve gelecekteki olgunluğunu, ailenin selamet ve hareketini, toplumun muhafazasını ve yapısını oluşturur...…

Selamlaşma Adabı

Müminler kardeştirler. Müminler her nerede karşılaşırlarsa karşılaşsın lar, birbirlerine selam vermelidirler. Bu İslam dininin müminlere yüklediği bir sorumluluktur. Nitekim bir ayeti kerime’de Rabbimiz şöyle buyuruyor; “Size selam…

Selam Âdâbı

Selamın Müslüman yüreklerdeki fevkalede tesirinden dolayı Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem), “Aranızda selamı yayın.” diye emretmiştir. Bu yüzden Müslüman tanıyıp tanımadığına bakmadan her gördüğü şahsa selam verir. Selam Âdâbı…

Sadaka Verme Adabı

İslam dininin tavsiye ettiği önemli amellerden biride sadaka vermektir. Sadaka veren kişiye pek çok fayda sağlar. Sadakanın sağladığı faydalar: İslam dininin tavsiye ettiği önemli amellerden biride sadaka vermektir. Sadaka veren kişiye pek…

Saç Ve Tıraş Adabı

İbni Ömer (r.a.)’in rivayetine göre Peygamberimiz (s.a.v.) saçının bir kısmı tıraş edilmiş, diğer bir kısmı bırakılmış bir çocuk gördü. Derhal bunu yapmalarını yasakladı ve şöyle buyurdu: “Ya tamamını tıraş edin veya hepsini olduğu gibi…

Namaz Kılma Adabı

* Müezzin kamet getirirken: “Hayye alel felâh” dediğinde beklemeden ayağa kalkmalı. * İftitah tekbirinde baş parmaklarını kulak yumuşağına temas ettirmeli. * Kıyamda secde yerine bakmalı. * Müezzin kamet getirirken: “Hayye alel…

Misafire İkram Adabı

Misafirleri güzel bir şekilde ağırlamak, Müslümanlığın vazifelerindendir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kendisini ziyarete gelenlere elinde bulunan yiyeceklerden bol bol yedirir, hatta ev halkıyla birlikte geceyi aç olarak geçirdiği…

Kur’an-ı Kerim Okuma Adabı

Kur’an-ı Kerim okumak, müminin Allah (c.c.) ile konuşmasıdır. Kur’an okumanın Allah (c.c) ile konuşmak olduğuna göre, O Yüceler Yücesi ile konuşmanın da bir adabı olmalı ve her Kur’an okuyanda bu adaba riayet etmelidir. Kur’an-ı Kerim…

Kur’an-ı Kerim Dinleme Adabı

Mevla Teala bir ayeti kerime de buyuruyor ki: “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, merhamet olunasınız.” Mevla Teala bir ayeti kerime de buyuruyor ki: “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, merhamet olunasınız.”…