Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

İslamiyetin Kadına Verdiği Değer  

0 461

İslamın kadına verdiği değeri hiçbir din düşünce vermemiştir.

İslam dini, kadını en yüksek dereceye çıkarmıştır. İslamiyetin kadına verdiği kıymeti hiçbir din, hiçbir düşünce vermemiştir. İslam kadınına; erkek akrabasından, fitre verecek kadar zengin olanlardan, en yakın bulunanı, bakmağa mecburdur. Yakın akrabası yoksa veya fakir iseler, (beytülmal) yani devlet, her türlü ihtiyaçlarını vermeğe memurdur.

Evli kadına, zevci her şeyi getirmeğe ve ayrı bir ev tutmağa mecburdur. Kızın, babası evinde, her nesi varsa, kocasının, bunları alması alması lazımdır. Hanefi mezhebinde, kahve ve tütün parası vermek lazım olmadığı, Reddülmuytar’da yazılıdır.

Zevci, kadına bakamıyacak kadar fakir ise, veya zengin olduğu halde, ihtiyaçlarını almıyorsa, piyasa kıymetine göre, kadının ihtiyacını mahkeme tayin ederek yakın akrabanın bu parayı kadına borç vermesini emreder. Erkeğin satılacak malı yoksa, çalıştırarak bu borçları vermesini emreder.

İslamda kadın geçim derdinden muaftır.

O halde İslam kızı, İslam kadını, geçim derdinden, düşüncesinden muaftır. O, çalışarak, didinerek, para kazanmaya mecbur değildir. Her şey onun ayağına gelecektir.Din-i islam ona bu kıymeti vermiştir.

Kadına babasının veya kocasının farz dini ilimleri öğretmesi lazımdır.

Fakat kadının islamiyeti, dinini, İmamını, Farzları, İbadetleri, haramları öğrenmesi farzdır. Babasının veya zevcinin ona bu ilimleri öğretmesi lazımdır. Öğretmezlerse büyük günaha girerler. Kadının, gidip dışardan öğrenmesi lazım olur.

Kadın sadece farz ilimleri öğrenmek için kocadan izinsiz dışarı çıkabilir.

Erkekten izinsiz hiçbir yere gidilmezken, farz ilimleri öğrenmek için gidebilir. İslamiyetin ilme ne kadar kıymet ve ehemmiyet verdiği buradan da anlaşılmaktadır.

Müslüman kadını, ticaret, fen, sanat ve ziraat ile uğraşmaya mecbur değil ise de, bunlarla meşgul olması, para kazanması yasak ve günah değildir. yalnız bunlarla meşgul olurken ve ilim öğrenirken, erkekler arasına girmemesi, onlara açık görünmemesi, haramdan sakınması lazımdır.

Süre-i Nisa’nın otuzbirinci Ayet-i kerimesinde, kadınların kesbedeceği kazançlarından nasip alacaklarını, Allah-u Teala bildirmektedir.

Haticetü’l Kübra (R.A.) islamiyetten evvel ve sonra, ticaretle muşgul olurdu, katipleri, memurları, hizmetçileri çoktu. hatta bir kere, Muhammed aleyhisselamı ticaret kafilesine reis tayin etmişti.
Kadının yapacağı günahlardan dolayı, ona izin veren erkekleri de ceza görecektir.

Kadının cennete gitmesi çok kolaydır.

islamiyette, kadın harbe de gitmez. Dünyada rahat ve mesud olduğu gibi, onun  cennet’e gitmesi de çok kolaydır. Üç şeyi yapan yani :

Kadın şu üç şeyi yapsa cennete girer
kocasına hiyanet etmeyen
beş vakit Namaz’ını kılan
onsekiz erkekten başkasına görünmeyen kadın cennet’e girecektir.
kadının sadece onsekiz erkeğe görünebilir.

On sekiz mahrem erkekten yedisi: baba, oğul, kardeş, kızkardeş oğlu, erkek kardeş oğlu amca ve dayıdır.

İslamda süt kardeş nasıl olur.
Yedisi de bunların (süt) ile) olmasıdır. Din-i İslam da aynın kadından, iki bucuk yaştan küçük iken süt emen bir kız ile yabancı bir oğlan, bir damla bile emseler, süt kardeş olur ki bunlar hakiki kardeş gibidir. Birbiri ile evlenmeleri haram olur. süt ile olan amca, dayı ve yedi erkek, hep  böyledir. böyle olduğuna inanmayan kafir olur.

Onsekiz mahrem erkekden dördü de uvey oğul, uvey baba, kayınpeder, ve damaddır. Bunlar kendi oğlu, kendi babası gibidir.

Peygamber efendimizin (S.A.V.) hicretin onuncu yılında, son hacları esnasındaki hutbesindeki sözlerinden, son nasihatlarından biri:

“Kadınlarınıza eziyyet etmeyiniz! Onlar, Allah-u Teala’nın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz!” olmuştur. İslamiyet evlenmek, bir kızı mesud etmek, ibadettir ve bütün nafile ibadetlerden daha sevabdır.

erkeğin dört kadına kadar evlenebilmesi: kadının kocasız kalmamsı flört hayatına genel evlere düşmemesi ve şerefini saadetini koruması içindir.

İslamiyette, dört kadına kadar almak emir olunmamış, ancak, bu miktara izin verilmiştir. Bunun da şartları vardır. Bu şartları taşımayan erkeğin, birden fazla evlenmesi gunahtır.

Birinci şart: zevcelerinden her birini mesud ettirecek kadar zengin olmaktır. Diğer şartlarda fıkıh kitaplarında yazılıdır. çünkü yaratılışta, kadınlar erkeklerden çok olduğu gibi, harblerde, kazalarda erkeklerin ölmesi, kadınların ölümünden çoktur. Yani erkek adedi, kadından azdır. Şeriatın dörde kadar izin vermesi kadınların kocasız kalmaması, metres hayatına, umumi evlere düşmemesi ve şereflerini, namuslarını, saadetlerini temin altına almak gayesidir.

Erkeğin kadına karşı vazifelerini islam kitaplarında uzun uzun yazmaktadır. Biz buraya uygun, kısa ve faideli olduğnu görerek, Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin (ölümü:1195: siirt tillo), Marifetname kitabında olanı aynen bildiriyoruz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.