Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Tesettürün Faydaları

0 930
Tesettürün Faydaları

islamiyetin hassasiyetle üzerinde durduğu meselelerden biri de tesettürdür. İslamın tesettür emrine riayet etmeyenlerin bu mevzuda ileri sürdükleri fikirler özetle şöyledir.

Tesettürü istemeyenleri öne sürdükleri fikirler ve o fikirlere cevaplar
” Kadınların örtünmesini istemek ‘onların hürriyetlerini ellerinden almak olur. Onları dört duvar arasına mahkum etmek insanlar arasındaki mevkiinden ve medeni haklarından mahrum etmek olur …’muş!”
   Zerre kadar aklı ve izanı olan bir kimse kadınların iffet, ismet, ar ve namus gibi sıfatlarla muttasıf olmasının aile saadeti bakımından zaruri olduğunu bilir. Çünkü birçok kadınların kendi nefislerini korumaya kudretleri yetmediği gibi bir takım zorluklarla karşı karşıya gelmelerinin ve sefih ruhlu insanların sarkıntılıklarına maruz kalmalarının; çıplaklıkları  sebebi ile olduğu inkar edilemez bir hakikattır.
tesettür aleyhinde konuşanlara ve riayet etmeyenlere soru?
   Şimdi tesettür aleyhinde bulunanlara ve tesettüre riayet etmeyenlere soralım. Kadınların ziynetlerini kocasından başkasına göstererek pervasız bir şekilde istediği yere gidip istediği erkekle görüşüp kendilerini onların kollarına terketmelerinden aile saadetlerinin temeli sarsılmış olmaz mı?
  İnsani hislerden zerre kadar nasibi olan bir kimse kendi hanımının ve kızının açık çıplak bir vaziyette dolaşmasına müsaade etmez.
  Kadının kocasının yanında refah ve saadet içerisinde evlat yetiştirip neşe içerisinde, güler yüz, tatlı dille evinde kalması hürriyetin ta kendisidir. Hürriyetlerin belli bir sınırı vardır. Bir kadının kendi başına buyruk olması ise kocasının hürriyetine tecavüz olur.
Hurriyet bu mudur?
  Çocuklarından ayrı başka yerde çalışan evin hanımı her türlü lezzetten mahrum bulunarak işten gelir. Yorgun düşmüştür. Evin erkeği de aynı şekilde yorgun olarak evine gelmiştir. Evde yemek yoktur. Çocuklar anne şefkatinden mahrum bir bakıcıya terkedilmiştir. bu mudur hürriyet=? bu mudur saadet?
Tesettür, kadınlar için bir nimettir.
   Eğer tesettüre itiraz eden kimselerin gayeleri: “Kadın kendi başına buyruk bir şekilde her yere girsin çıksın ve herkesle pervasız bir şekilde görüşsün tanışsın, kocası da buna aldırış etmesin, yedirsin, giydirsin ve bütün ihtiyacını temin etsin, fakat kadın başıboş bir mahluk gibi istediği şelilde dolaşsın” ise İslamın ulviyeti bunu reddeder, böyle alçalmayı kabul etmez.
  Mademki kadının yaşamakta ve her husuta kocasına ihtihacı vardır. O halde kadının “ağyar” dan kaçınması ve kocasının emrine muti olması şarttır.
  Kadının kocasında bulduğu sürekli nimete karşılık az bir külfete katlanması tabiidir. Esasen bu, anlıyanlar için bir kulfet değil, bir zevktir. Külfet sayanlar iunu iyi bilmelidirler ki, külfet nimete mukabildir. Her külfetin bir nimeti vardır. Elbette kocaının, karısının ihtiyaçlarını her yönü ile gidermesi şarttır.
Tesettür kadın için  hürriyet, şeref ve fazilettir.
  Esasen Müslüman kadınlar ismet ve iffet sahibi olduklarından tesettürür esaret değil, bilakis tam bir hürriyet ve şeref olarak kabul ederler, örtünmeyi kendileri için bir fazilet ve bir meziyet sayıp, örtünmekle iftihar ederler. Hallerinden hiç bir zaman şikayet etmezler. Ne mutlu onlara, selam onlara.
sıcaklığı bahane edip açık gezenler
  Açık ve çıplak gezenler, açılmalarına sebep olarak havaların çok sıcak olduğunu ileri sürerler. Acaba Allah’ın güneşi yanlız onlar üzerine mi doğuyor? Tarlada ve bahçede sabahtan akşama kadar çalışan Anadolu’nun köylerindeki şalvarlı ve başı yaşmaklı temiz kızlarına güneş doğmuyor mu? Güneşin altında kavurcu sıcaklar onları yakmıyor mu?
açık gezmek iffete mani olmaz diyenler
  “Açık gezmek iffete mani olmaz. Hem açık gezer, hem de iffetini muhafaza eder” diyenler vardı. İslam dininin  insanları tesettürle emretmekteki maksadı fitne ve fesadın kapısını kapmak içindir. Açık gezmekte fitnenin çok olduğuna şüphe yoktur. Mesela açık bir kadın her gittiği yerde bir çok sarkıntılıklara maruz kalır. Kendini bilen bir kadının da buna tahammülü yoktur. Kadının kıyafeti islamın emrettiği şekilde olursa başkalarının ona karşı  meyli, açığa nisbetle daha azdır. Fitnenin zuhuru da o nisbette az olur.
  Kapalı giyinenler arasında dahi iffetini koruyamayanlar bulunabilir. Fakat bu, açığa nazaran yüzde beş nisbetindedir. Kul için en önemli vazife Allah’ın emrine uymak ve mükellef olduğu vazifeyi yerine getirmektir. Kul tesettürle mükelleftir. Binaenaleyh tesettürü yerine getirdikten sonra, kendi kusur ve kabahati olmaksızın meydana gelecek olan herhangi bir hadiseden mesul değildir.
İslamiyet kadına büyük değer verdiği için korunmasını örtünmesi istemiştir.
  İslamiyet, kadına büyük bir değer verdiği için onun korunmasını, örtünmesini, bu vesile ile şer kuvvetlerin tecavüzünden sakınmasını emretmiştir. İlahi emirler bir kadının hürriyet ve istikbalinin teminatıdır. Buna itibar eden kadın evine her bakımdan başlı kalır ve o nisbette mesud olur.
  Bugün bazı sosyete çevrelerinde kadın, İslamın zuhurundan önceki gibi alınır,  satılır bir meta haline gelmiştir. Bu hal doğrudan doğruya kadınlık haysiyetini rencide etmektir.
  Bu konuda Allah’ın ve Onun Rasulünün buyruklarından bazılarını naklediyorum:
  Cenab-ı Hak, Kuran-ı Kerimin Ahzab Süresinin 35 inci ayetinde :
“Gizli yerlerini (haramdan) koruyan erkeklere, gizli yerlerini (haramdan) koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkeklerle Allah’ı çok zikreden kadınlar (işte) bunlar için Allah mağfiret ve büyük mükafat (lar) hazırlamıştır.”buyurmuştur.<allah-ı div=”” buyurmaktadır.<=”” hazırlamıştır.?=”” (lar)=”” mükafat=”” büyük=”” ve=”” mağfiret=”” allah=”” için=”” bunlar=”” (için)=”” kadınlar=”” zikreden=”” çok=””>

Yüce Peygamber (S.A.V.) de:
“Bir kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, iffet ve namusunu muhafaza eder, kocasına itaat ederse; bu kadının, istediği kapıdan Cennet’e gireceğini haber veriniz” buyurmaktadır.”
  Bunlar insanlar için ne güzel birer müjde değil mi?
Kadının haram olan yerlerini yabancılara göstermesi hayasızlıktır.
  Başkalarına gösterilmesi dinen yasak olan yerlerin teşhir edilmesi hayasızlıktır. “haya imandandır.” Tam bir imana sahip olan kimseler ahlak dışı hareketler karşısında Allah’tan haya eder. Herhangi bir kimsenin haya perdesi yırtılırsa insanlık şerefini kaybeder.
  Peygamber (S.A.V.) zevcelerinin ve Müslüman Türk analarının ahlakları ile ahlaklanmayı en önemli bir vazife addetmek bugünkü Müslüman Türk kadınlarının ve kızlarının başta gelen vazifeleri olmalıdır.
kaynak : mürşid-i Müteehhilin yazar: osman erkmen

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.