Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Ragaip Kandili ne zaman neler yapılmalı

0 8

Mevlâ Te‘âlâ’nın rahmetini bolca indirdiği Reğâib Gecesinin fazîletinden istifade etmek, tavsiye edilen amel ve ibâdetleri îfâ ile mümkündür. Bir kimse, niyeti ve gayreti ölçüsünde ilâhî Rahmetten hissedâr olur.

Haram aylardan olan Receb-i Şerîf ayının idrâkinde bulunduğumuz ilk Cuma gecesi; müjdelere talip, ebedî âhiret hayatını geçici dünya hayatının üzerinde tutan şuurlu mü’minler tarafından âdeta bir bayram sevinciyle ihyâ ediliyor.

Meleklerin tesmiye ettiği mânâya uygun olarak rağbetle karşılanan mübârek gece, müstesna bir ilim ve sohbet ortamlarında geçirilmeli.

Evde geçirdiğimiz vakitte namaz Tesbihat ve Dua ile gecemizi ihya edelimİlim ve Sohbet Meclisinde Bulunmanın Fazîleti
Gâfil olunmayıp ihyâ edilmesi gereken gecelerden biri olan Reğâib Gecesini ilim ve sohbet meclisinde ihyâ edenlere büyük mükâfatlar vaat edilmiştir.

Mevlâ Te‘âlâ; ilim, zikir ve duâ ile meşgul olan kimselerle beraber bulunmanın önemini bizlere şu hitâbıyla bildirmiştir:
“Sabah akşam Rablerine, O’nun rızasını arzuladıkları hâlde duâ etmekte bulunan o kimselerle birlikte kendini sabit kıl! O en alçak (dünya) hayat(ın)ın (geçici) ziynet(ler)ini arzular olduğun hâlde, iki gözün bile onlardan aş(ıp da, kâfir müşriklerin tarafına bak)masın!..”[1]

Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) zikir meclisinin fazîletini şöyle beyân buyurmuştur:
“Bir topluluk Allah Te‘âlâ’yı zikretmek üzere bir araya gelirse, melekler onların etrafını sarar; Allah Te‘âlâ’nın rahmeti onları kaplar; üzerlerine sekînet iner ve Allah Te‘âlâ onları yanında bulunanlara över.”[2]

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.