Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Kategorisi

Mahmud Efendi Hz. (K.S)

Efendi Hazretlerimizin Hayatı

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon^un Of ilçesinin Tavşanlı köyünde doğdu. 10 yaşında, köyün imamlığını yapan babası Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım^ın hocalığında hafızlığını tamamladı. Mehmet Rüştü Âşık Kutlu Hoca^dan talim…

Efendi Hazretlerimizin Eserleri

Tasavvuf literatüründe zahir ve batın ilmine sahip olan şeyhlere “zü’l-cenaheyn/çift kanatlı” denir. Halidi şeyhleri diğer tekkelerin mürşitlerinden ayıran en temel özellikte bu yönleridir. Diğer tekkelerde zaman zaman zü’l-cenaheyn…

İsmailağa Kuran Kursu

Adını Osmanlı Devletinin 56. Şeyhülislâmı Ebû İshak İsmail Efendinin kendi adına yaptırdığı İsmailağa Camii ve medresesinden almıştır. Şeyhülislâm İsmail Efendi İsmailağa Camii ve medresesinin vakıf şartlarını bizzat kendisi tayin etmiş…