Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

99. Mektup

199. MEKTUP

*** MEVZUU : Arzu ettiği virdin kabulü.. *** NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Muhammed Emin Kâbilî'ye yazmıştır. *** Fart-ı mahabbetten ve ihlâstan haber veren, kemâl-i meveddetten ve ihtisastan anlatan sahifeniz…

99. MEKTUP

MEKTUP ·         Molla Hüseyin el-Keşmîrî'ye yazılmıştır ·         Huzûr'un ve içtima halinin, gafletin kaynağı olan uyku ile nasıl bir arada olabildiği sorusuna cevap Değerli mektubunuz ve içerdiği şu soruyla ilgili…