Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

abdest?n

ABDESTİN SIHHATİNE ENGEL OLMAYAN ŞEYLER

  143- Dudaklar adet üzere yumulduğu zaman, görülmeyen kısımlarını yıkamak abdest için gerekli değildir. Bunların kuru kalması abdeste zarar vermez; çünkü bunlar ağız kısmındandır.   144- İyileşip de henüz kabuğundan ayrılmamış olan bir…

VASIF BAKIMINDAN ABDESTİN NEVİLERİ

142- Abdestler, vasıfları ve gerekli olmaları bakımından üç kısma ayrılır.   1) Farz olan abdestler: Bunlar, müslümanların namaz kılmak, tilavet secdesi yapmak veya Kur'an-ı Kerimi elleriyle tutmak için alacakları abdestlerdir.   2)…

ABDESTİN DUALARI

141- Abdeste ait önceki alimlerden zamanımıza kadar gelmiş dualar vardır. Her abdest uzvu yıkanırken onunla ilgili uygun bir dua okunur. Bunlar okunmasa da, yine abdest tamam olur; fakat okunmaları iyidir. Şöyle ki:  1) Abdest alacak…

ABDESTİN EDEBLERİ

140- Abdestin birçok edebleri vardır. Başlıcaları şunlardır:  1) Henüz vakit girmemişken abdest alıp namaza hazır bulunmak. Ancak özür sahibleri abdestlerini vakit girdikten sonra alırlar. 2) Kıbleye yönelerek abdesti almak. 3) Abdest…

ABDESTİN SÜNNETLERİ

139- Abdestin başlıca sünnetleri şunlardır: 1) Abdeste başlarken önce temiz olan elleri bileklere kadar yıkamak. Temiz olmayan elleri önce yıkamak ise farzdır. Böylece diğer organlar kirlenmiş olmaz. 2) Abdeste "Eüzü Besmele" ile…

ABDESTİN FARZLARI

  138- Abdestin farzları dörttür: Yüzü bir kez su ile yıkamak, iki eli dirseklerle beraber bir kez yıkamak, her iki ayağı topuklarla beraber bir kez yıkamak ve başın dörtte birini ıslak bir elle ve kullanılmadık temiz bir su yaşlığı ile bir…

ABDESTİN MAHİYETİ

136- Abdest belli organları usulüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadet ve itaattir. Abdeste, güzel oluşundan ve temizliğe yardımcı olmasından dolayı "Vuzu" adı verilmiştir. Abdestin manevî birçok faydaları…