Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

er?p

YOLCULUĞUN SONA ERİP ERMEMESİ

273- Asıl vatana dönmekle yolculuk hali sona erer. Orada ikamete niyet edilmesi gerekmez. İkamet vatanı böyle değildir, orada (en az onbeş gün) oturmaya niyet lazımdır. 274- Bir insanın doğup büyüdüğü veya evlenip içinde yaşamak istediği…