Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

faiz

HZ. ABBÂS İBN ABDULMUTTALİB (r.anh)

Hz. Peygamber'in amcası. Künyesi Ebu'l-Fazl. Babası Abdulmuttalib, annesi Nuteyle'dir. Abbas Rasûlullah'tan bir iki yaş büyüktü. Abbas, çocukluğunda kaybolmuştu. Annesi onu bulunca Kâbe'nin örtülerini ipeklilerle yenilemişti. Rasûlullah…

Alışveriş ve Faiz

Bakara suresi, ayet: 275 Yüce Allah'ın: "Alışveriş de ancak ribâ gibidir" (dediklerini aktaran) buy­ruğunun anlamı şudur: Yani vade geldiği sırada vade sonunda istenen faz­lalık akdin başında alınan asıl para gibidir. Şöyle ki; Araplar…