Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

İmam Zeynelâbidîn Hazretleri

بش گیشیلە ارقاداش اولما

امام محمد باقیر رحمە الله شویلە بویوردی : بابام امام زینل عابدین حضرتلری بڭا : “ بش صنف انسانلە قونوشما ، ارقداش اولما ” دیە نصيحتده بولندی . “ باباجغم ، جانم سڭا فدا اولسون ! بش صنف انسان كیمدر ؟ دیە صوردم . بویوردیلر…