Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...
Tarama Etiketi

riba

Alışveriş ve Faiz

Bakara suresi, ayet: 275 Yüce Allah'ın: "Alışveriş de ancak ribâ gibidir" (dediklerini aktaran) buy­ruğunun anlamı şudur: Yani vade geldiği sırada vade sonunda istenen faz­lalık akdin başında alınan asıl para gibidir. Şöyle ki; Araplar…