Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Beraat Gecesi

0 113
Şaban ayı onbeşinci günü beraat gecesi
Şaban ayı 15. gecesi beraat gecesi
Şaban-ı şerif yarı gecesi
Şaban ayının on beşine raslayan geceye Berat gecesi denir. Pek mübarek bir gecedir.

Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi.Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı
(Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]
Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

“Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz  Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!”(Sünen, İkâmetü’s-Salât, 191)

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi.) [İ.Asakir]
(Salih akrabayı terk eden, ana babaya asi olan Berat gecesi affa kavuşamaz.) [Beyheki]
Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.
“Allah Teâlâ, Şabanın on besinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asî olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar” (Sünen, İkâmetü’s-Salât, 191)
Şaban ayı, İslam tarihinde bazı önemli olayların gerçekleşmesi açısından da önemlidir
Bunlar arasında, hicretin ikinci yılına rastlayan Şaban ayı ortalarında nâzil olan âyetle kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Mescid-i Haram’a çevrilmesi ve diğer bir âyetle de Ramazan orucunun farz kılınması sayılabilir
Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: “Receb şehrullahdır  Şa’ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır”
Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

” Kim şa’bandan bir gün oruç tutarsa, Allah-u Te’ala onun cesedini cehenneme haram kılar.
Cennetlerde Yusuf (Aleyhisselam)‘a komşu olur. Allah ona Eyyub ve Davud (Aleyhimesselam)‘ın sevaplarını verir
                                                      Beraat Gecesi Namazı
Berat gecesinde kılınacak namaza Salâtü’l-Hayr (Hayır Namazı) denilmiştir. Bu namaz birçok rivayete göre yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.