Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Şaban-ı Şerif’in Gecelerini İhya

0 197
ŞABAN-I ŞERİFİN GECELERİNİ İHYA
Nitekim Muhammed ibni Abdillah ez-Zahid (Rahimehullah) şöyle anlatmıştır:
“Dostum Ebu Hafs el-Kebir vefat etmişti cenazesini kıldım fakat sekiz ay kabrini ziyaret etmedim. Sonra ziyaret istediğim gece mana aleminde onu, üzüntülü bir halde suratı sapsarı olarak gördüm: Selam verdimse de selamımı almadı ve benimle konuşmaya başladı.
Ben: “Sübhanallah! Benimle konuşuyorsunda selamımı niçin iade etmiyorsun?” diye sorduğumda, “Selama cevap vermek bir ibadettir. Biz ise ibadetten kesilmişiz” dedi.
O zaman ben kendisine:’Sen çok güzel yüzlü bir zat idin. Şimdi niye seni yüzü değişmiş görüyorum? dedidiğimde:
‘Mezarıma konur konmaz Münker ve Nekir melekleri gelerek, bana Allah-u Te’ala ve Resulüllah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e imanı sordular, Allah-u Te’ala‘nın yardımıyla kendilerine cevap verdim.
Allah-u Te’ala‘nın fazl-u keremi olmasaydı, buna imkan bulamıyacaktım. Onlar ayrılır ayrılmaz, başka bir melek gelip başıma dikilerek: ‘Ey kötü ihtiyar!’ diye hitap edip, günahlarımı ve kötü amellerimi sayıp döktü ve bana bir sopa vurduki cesedim ateşle tutuştu. Sonra yılanlar bana sarılıp beni iyice yemeye başladılar.
Sonra kabrimin benimle öyle sözler konuştuki ve ‘Rabbinden utanmadın mı?’ diyerek, beni öyle bir sıktıki, kaburgalarım birbirine girdi ve mafsallarım kesildi.
Böylece ben, Şa’ban hilalinin göründüğü geceye kadar, azap içerisinde kalmıştım ki, o anda yukarı taraftan bir münadi:
“Ey azabı ile görevli melek! Ondan azabı kaldır, çünkü o, ömründe şa’bandan bir geceyi ibadetle ihya etmiş, günlerinden bir günü de oruçla geçirmişti.” diye nida etti.
İşte şa’ban ayının bir gece ibadeti ve bir gün orucu hürmetine Allah-u Te’ala benden azabı kaldırdı sonra beni cennet ve rahmeti ile müjdeledi.
O halde, şa’ban ayının kıymetini bil de, sen de benim gibi kurtulasın’ deyip sessizliğe büründü. Ben de bu zuhuratımdan ayılıverdim.
Şaban ayına ait daha bir çok hadisler onemli konular Cübbeli Ahmet Hocamızın Şaban-ı Şerif Risalesinde bulunmaktadır.
  • Şaban-ı Şerif ayının faziletleri ,
  • Şaban-ı Şerif ayının günleri ,
  • Şaban-ı Şerif ayının geceleri ,
  • Şaban-ı Şerifayının oruçları
  • Şaban-ı Şerif ayının Namazları

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.