Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

199. MEKTUP

0 87

 

***

MEVZUU : Arzu ettiği virdin kabulü..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Muhammed Emin Kâbilî’ye yazmıştır.

***

Fart-ı mahabbetten ve ihlâstan haber veren, kemâl-i meveddetten ve ihtisastan anlatan sahifeniz (mektubunuz) geldi. Ferahı mucib oldu. Sübhan Allah size afiyet ihsan eylesin.

***

O mektupta, virdlerden bir virdin talebi zuhur etti. Buna göre, pek kıymetli Kardeş Mevlâna Muhammed Sıddık’a bu Tarikat-ı Aliyye zikirlerinden bir zikrin talimi için mektup yazdım. Onun emredeceği şeylere ciddî bir şekilde imtisal edip çalışmak lâzımdır. Ümid odur k: Hayırlı netice zuhur eder..

Mücerred yazışma bu hususta yetmediğine, iş sohbette huzura katlığına göre, bu sebebten adı geçen kardeşin başını ağrıttım.

Vesselam..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.