Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Çocuk Ana Rahminde Nasıl Vucüd Bulur?

0 146

İbn Mes’ud’un(R.A.) rivayetine göre, insan yaradılışının keyfiyeti şöyle anlatılır:

Erkeğin menisi, kadının rahminde 40 gün meni halinde kalır, sonra kan pıhtısı, daha sonra et parçası haline gelir.

Bundan sonra melekler, Cenab-ı Hakk’a bunu yaratıp yaratmayacağını sorarlar. Cenab-ı Hakk, yaratmayağını söylerse rahme kan atarlar. Yaratacağını buyurursa, Ya Rab! Erkek mi, yoksa dişimi; Cehennemlik mi, Cennetlik mi; eceli, rızkı ne kadardır? diye sorarlar.

Bunun Üzerine Allah-u Teala: Ey melekler! Levh-i mahfuza bakınız, buyurur. Melekler Levh’e bakınca, nasıl olacağını bilirler.

Sonra bir miktar toprak alıp (defin olunacağı yerin toprakın) meni ile yoğururlar. Nitekim Kuran-ı Kerimde şöyle buyurulmuştur:

“Sizi (aslınızı) topraktan yarattık. Sizi ölümünüzden sonra, yine ona döndüreceğiz. Tekrar diriltme zamanında sizi bir kere daha ondan çıkaracağız.”

Hz.Ali (R.A.) bir hutbesinde, şöyle buyurmuştur:

“Ey insanlar! siz, edebiyet için yaratıldınız, Sublerden rahimlere, oradan da dünyaya intikal ediyorsunuz. Dünyadan berzaha (kabir hayatına), oradan da ya Cennet’e veya Cehennem’e gideceksiniz.” sonra da yukardaki ayet-i kerimeyi okumuştur.

Yüce Allah (c.c.) Aşağıdaki ayetlerde insanın ilk yaratılışını ve anne rahmindeki yaratılışını şöyle ifade etmektedir:‘Andolsun Biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık. Sonra onu emin ve sağlam bir karargahta (rahimde) nutfe haline getirdik. Sonra o nutfeyi alaka yaptık, ardından alakayı bir çiğnem et parçası haline soktuk, Bu bir çiğnem etten kemikleri yarattık, Bu kemiklere et giydirdik, Sonra onu bir başka yaratışla insan haline getirdik. Şimdi bak da Allah’ın ne mükemmel yaratan olduğunu bir düşün’ (Müminun Suresi, 12-14)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.