Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

NİKAH AKDİNİN ADABI

0 156

Nikah kıyılırken nelere dikkat edilmeli
Şevval ayında nikah yapmak sünnettir.
evlenilecek kadın sadece malı ve güzelliği için alınmamalı
Saliha bir kadınla evlenmenin önemi
zina yaptığın kadınla evlenmek zinanın şerrinden kurtarmaz
Evlenilmesi doğru olmayan kadınlarda bulunan altı özellik
Evlenmekten sakınılacak 4 kadın
aşağıdaki on iki sıfatı taşıyan kadınlarla evlenmeyiniz
iyi huylu kadının üç özelliği
Nikah da Mehir nedir? Mehir kadının hakkındır Mehir miktarı ne kadardır.
Mehri vermeyen erkek ahiret günü zina edenlerle haşr olunur
Doğuran, kadınla evlenmek
Bekar kızla evlenmek Bekar kızın üç güzel sıfatı
Asil aileden kız almak Yakın akrabadan kız almamak

NİKAH AKDİNİN ADABI
Nikah kıyılırken nelere dikkat edilmeli

Nikah akdedilirken, mecliste iyi kimseler hazır bulunmalıdır. Sayısı dört kişi olmalıdır. Ayrıca, dünürlük eden kimse ile velisi ve iki de adil şahit mecliste olmalıdır. Evlenen kimsenin Allah-u Teala’ya hamd ve sena etmesi, salat ü selam getirmesi,

Şevval ayında nikah yapmak sünnettir.
    Çünkü Hz. Aişe (R.A.) Şevval ayında nikahlanmış. Rasulüllah (S.A.V.) mezkur ayda zifafa girmiştir. Resulüllah’ın aileleri arasında Hz.Aişe kadar, rağbet ettiği kimse yok idi.
    Nikah mevzuunda, kadınlarda dokuz nesneye riayet etmelidir. Kadının, dini zayıf ise, erkeğine ve kendi nefsine zarar verir. Yüzünü kara eder.
evlenilecek kadın sadece malı ve güzelliği için alınmamalı
Resulüllah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
“Bir kimse, bir kadını malı, güzelliği için almış olsa, hem malından hemde güzelliğinden mahrum kalır.” buyurmuştur.
     Bu hadis-i şeriften maksat, alınacak kadının dindar olması lüzumuna işarettir. Dindar olmayan ile evlenmek caiz değildir. Bütün iyi sıfatları üstünde toplamış olan bir kadınla evlenmek, pek tabii daha makbuldür.
Saliha bir kadınla evlenmenin önemi
Bir hadis-i şerifte :
“Kadın dünya metaındandır. Dünya metaının en hayırlısı ise, saliha (ameli iyi olan dindar kadın) dır. O, kendi imanına yardım eder. İyi kadın, padişahın başındaki tac gibidir. Kötü kadın ise, ihtiyar kimsenin üzerindeki yük gibidir.”
“Ey Rabbimiz! Dünyada da, ahirette de hasene (iyilik) ver” mealindeki ayette geçen haseneden maksad, Hz. Ali (R.A) göre, dünyada iyi kadın, ahirette de huri kızlarıdır. Dünyada Cehennem azabı kötü huylu kadınla evlenmektir.
     Rivayet edildiğine göre, bir beldede iyi erkek veya iyi kadın bulunsa, onların sebebi ile Allah-u Teala orada bulunanların dualarını kabul edip halkını memnun ve o beldeyi büyük belalardan muhafaza eder. bir adam, saliha bir kadına iyilik etse, yetmiş kişiye iyilik etmiş gibi sevap alır.
zina yaptığın kadınla evlenmek zinanın şerrinden kurtarmaz
İbn Mesud (R.A.) buyurmuştur ki :
“Bir kimse bir kadınla zina etse, sonra o kadını zina sevgisi ile alıp nikahlasa, zinanın şerrinden kurtulamaz.” Rivayete göre şu altı kadınla evlenmek doğru olmaz:
Evlenilmesi doğru olmayan kadınlarda bulunan altı özellik
 1. Ah, vah çeken, daima sızlanıp şikayet eden kadın
 2. Kocasına, ben sana çok iyilik, çok hizmet ettim diyerek, yaptığı hizmeti başa kakan kadın
 3. Eski kocasına karşı olan sevgisini belli eden kadın
 4. Yabancı erkeklere, göz ucu ile dahi olsa bakarak kocasına ihanet eden kadın
 5. Kendisini başkalarına göstermek için, her zaman yüzüne pudra, allık ve krem gibi şeyler sürerek tuvalet yapan; güzelliğine önem verip, sonra da yabancı erkeklerin yanına çıkarak, sokaklarda sürten kadın
 6. Kocasını dili ile rahatsız eden kadın

Evlenmekten sakınılacak 4 kadın

Meşayihten Şeyh Salih’e Hızır İlyas aleyhisselam:

“Evlen fakat şu dört sıfatı taşıyan kadınla evlenmekten sakın diye nasihat etmiştir.
 1. Kocasına, ‘beni boşa da sana şu kadar mal vereyim’ diyen
 2. Çocuk doğurmayan kısır kadın
 3. Mağrur – kibirli
 4. Kaba saba konuşan

aşağıdaki on iki sıfatı taşıyan kadınlarla evlenmeyiniz

Rasulüllah (S.A.V.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Evlenmekte fayda ve bereket vardır. Fakat, kendilerinde şu on iki sıfat bulunan kadınları almayınız.
 • boyu erkeğe nispetle çok kısa olan
 • saçı kısa olan
 • çocuk doğuramayan
 • acuze (kocakarı) olan
 • beyaza yakın sarı kadın
 • erkeğe nisbetle aşırı derecede uzun boylu
 • kocasının malını telef eden
 • kocasına karşı gelen
 • ah – vah eden
 • ettiği iyiliği başa kalkan
 • başka erkeklerle sevişen
 • ihtiyar olan kadın”

rivayete göre, evlenecek kimsenin eşi, kendisinde yaşça boyca malca ve hasebce aşağı olmalıdır. Dört şeyde de erkek, kadından üstün olmalıdır. cemalde, edebde, huyda takvada

    Peygamberimiz (S.A.V.) buyurmuştur:
“Huyu iyi yüzü güzel olan kimseyi Cehennem yakmaz. Evlenilecek  kız hakkında kendisinden malumat alınacak kimse, doğru söyleyen bir şahıs olamalıdır. Kıza gazı olan kimselere kızın hali sorulmamalıdır.”
iyi huylu kadının üç özelliği
Rivayete göre üç sıfat kadının iyi olduğuna alemettir:
 1. Güzel huylu olmak.
 2. Allah-u teala’dan korkar olmak
 3. Kanaatkar olup, Cenab-ı Hakk’ın verdiğine razı olmak.

“Kadınların hayırlısı, kocası yüzüne baktığı zaman, onu mesrur eden bir şey evredince itaat eden gıyabında malını, kendi nefsini, yani namusunu koruyandır.”

Nikahın dördüncü hasleti, kadının mehrinin az olmasıdır.
Nikah da Mehir nedir?
Mehr: Evlenme esnasında kadına takdir edilen nikah bedeline dinir.
Muaccel ve müeccel olmak üzere ikiye ayrılır.
1. Muaccel mehir, akid (nikah) esnasında ağırlığı namı ile verilen miktardır.
2. Müeccel mehir, nikah akdi fesh edildiğinde, karı veya kocadan birinin vefatı vukuunda verilmek üzere, akid esnasında tayin olunan nikah bedelidir.
Mehir kadının hakkındır
Mehr, kadının hakkıdır. Bu hak, Allah-u Teala tarafından erkekler üzerine vacip kılınmıştır. Cenab-ı Hak, Kuran-ı Kerim’de :
“Aldığının kadınların mehirlerini yürekten isteyerek, (Allah’ın) bir atiyye(si) olarak verin. Bununla beraber, ondan birazını gönül hoşluğu ile bağışlamış olurlarsa, onu da içinize sine sine (afiyetle) yiyin” buyurmuştur.
    Nikah esnasında mehr konuşulmamış, takdir edilmemiş bile olsa, nikah bedeli kadının hakkı olmakta devam eder. Buna göre Mehr-i misil kadına verilir.
Mehir miktarı ne kadardır.
Mehr-i misil : Kadının kız kardeşi, tehzesi gibi yakın akrabasından kendisine emsal olanların mehirleri kadar onun da mehri olması demektir. Mehirsiz nikah akdi sahihtir. Mehrin en azı, on dirhem gümüş veya bunun kıymetinde olan miktardır. Bundan fazlası, iki tarafın anlaşmasına bağlıdır. Hz. Peygamber (S.A.V.) mehri az olan kadının bereketlisi işi kolay, mehri az, nikahın hayırlısı en kolay olanıdır.
    Resul-i Ekrem, evlendiği bazı ailelerini on dirheme, bazılarını da beş dirheme nikah etmiştir.
Mehri vermeyen erkek ahiret günü zina edenlerle haşr olunur
    Bir kimse nikah akdedilirken tayin edilen mehri vermiyeceğini niyet etse, kıyamet günü, zina edenlerle haşr olunur. Kadının mehrini, fakir olmadıkça geciktirmemelidir. Meğer ki, ailesi mühlet vere.
Doğuran kadınla evlenmek
Nikahın beşinci hasleti : Doğuran bir kadın almaktır. Hadis-i şerifte:
“Doğuran kadın olın, doğurmayan kadından kaçının.” buyurulmuştur.
Bekar kızla evlenmek
Altıncı Haslet : Bakire kız almaktır. Hz. Cabir, bir dul kadınla evlenmiştir. Resulüllah (S.A.V.)
“Niçin bakire almadın? onlarla iyi hayat olur.” buyurmuştur.
Diğer bir hadis-i Şerifte :
“Siz bekar kızlara rağbet ediniz. Çünkü, onların ağızları tatlı, rahimleri sahih olur, aza kanaat ederler.” buyurdu.
Bekar kızın üç güzel sıfatı
Bekar kızlarda üç sıfat vardır:
 1.  Kocalarına çok ülfet ederler.
 2. Erkekler, kızlarla iyi geçinirler
 3. Kızlar, kocalarına karşı sevgi beslerler

Asil aileden kız almak

Nikahın Yedinci Hasleti: Asil aileden evlenmektir.

Hadis-i Şerifte :
“Kötü kimselerin kızları ile evlenmekten çekinin” buyurmuştur.
Hz. Ali (R.A.) şöyle demiştir. “Asaleti olmayan kimsede vefa bulunmaz.”
Yakın akrabadan kız almamak
Nikahın sekizinci sıfatı : yakın akrabadan evlenmemek. Çünkü, akrabayla karşı şehvet az olduğundan, doğan çocuk zayıf olur.
 kaynak : Mürşid-i Müteehhilin / Evlilere Rehber

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.