Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Onlar öyle kimselerdir ki görüldükleri zaman Allah’ı hatırlatırlar

0 3.185

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz buyurdu ki:
“Dikkat, size hayırlılarınızı haber vereyim mi?”
Sahabeler:”Evet, ey Allah’ın Rasûlü!” dediler.
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) da:
”Sizin hayırlılarınız,görüldükleri zaman Aziz ve Celil olan Allahu Teâlâ’yı hatırlatan kimselerdir” buyurdu.(Kenzü’l-Ummâl)

Bu hadis-i şerifi Ahmed b. Hanbel de rivayet etmiştir. Bu hadis,bazı müminlerin görülmesinin Allah’ın hatırlanmasına vesile olduğunu bildirir.
Allah’ı hatırlatmaya vesile olmalarının sebeb-i hikmeti şudur: O müminler,Allah’ı çokça anarlar, Allah’tan çok korkarlar. Takva sahibidirler. Müslümanlara daima vaaz ve nasihat ederek doğru yolu göstermeye çalışırlar.
Bulundukları meclislerde dünya kelamı konuşmazlar; bilakis Allah’ı bol bol zikir ve tesbih ederler, müminleri ikaz ve irşad etmeye çalışırlar. Onlarla oturup kalkanlar, onların sohbetlerinden istifade edenler, tavsiyeleri doğrultusunda Allah’a karşı kulluk vazifelerini ifa etmeye çalışanlar, o mübarek zevât-ı kiramda bu hadis-i şerifin sırrını rahatça görürler.
Onları gördükleri zaman da, mümtaz meziyetleri dolayısıyla Allah’ı hatırlarlar.Hadis-i şerif, görülmeleri Allah’ın hatırlanmasına vesile olan müminlerin, Allah katında en değerli müminlerden olduğuna delâlet eder.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.