Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Şehitlik nedir? Kimlere şehit denir?

0 222

Şehit; nefsini Allaha satıp, Allah (cc) yolunda savaşandır!
Şehit; nefsini Allaha satıp, Allah (cc) yolunda savaşandır
Şehit; Allaha verdiği sözde durandır
Şehit; zulmen öldürülen kişidir
Şehit; Cenab-ı Hakkın meleklerine karşı övündüğü kişidir
Şehit; Allah yolunda nefsinden fedakarlıkta bulunan cömert kişidir
Şehitlik en şerefli ölümdür
Şehitlik; neticesi cennet olan büyük kurtuluştur
Şehitlik, Peygamber Efendimizin (asm) tekrar tekrar istediği ölüm şeklidir
İlim öğrenirken vefat eden şehittir
Gurbette iken öldürülen veya ölen şehittir
Bazı hastalık veya musibetlerle vefat eden şehittir
Samimiyetle şehitliği isteyen yatağında ölse dahi şehittir
Zulüme engel olurken öldürülen Şehitlerin efendisi olur
Emin, dürüst, Müslüman tacir şehitlerledir

 

Şehit; nefsini Allah’a satıp, Allah (cc) yolunda savaşandır!

“Allah (cc) yolunda öldürülen şehittir. Allah (cc) yolunda ölen şehittir.”(Müslim)

Allah (cc) yolunda hayatını feda eden kimseye şehit denir. Bu kimselere şehit denmesi ya cennete gideceklerine şehadet edildiği, yahut vefat anında bir kısım rahmet meleklerinin hazır bulunup şehadet ettiği, yahut da o kişi kendisi Cenab-ı Hakk’ın huzurunda olduğu halde rızıklandırılacağı içindir. Lûgat manası ile de şehit; “şahid (hazır bulunan)” demektir. Şehadet; dinimizde fevkalade yüce bir mertebedir.

Şehit; nefsini Allah’a satıp, Allah (cc) yolunda savaşandır

“Öyle ise, dünya hayâtını âhiret karşılığında satan (o bahtiyar)lar Allah yolunda savaşsınlar! Artık kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galib gelirse, bunun üzerine ileride ona (pek) büyük bir mükâfât vereceğiz.” (Nisâ, 74)

Şehit; Allah’a verdiği sözde durandır

“Mü’minlerden öyle erler vardır ki, (o gün) Allah’a verdikleri sözde durdular. Öyle ki onlardan kimi adağını yerine getirdi (şehîd oldu), kimi de (şehîd olmayı) bekliyor! Fakat (onlar) hiçbir şekilde (verdikleri sözü) değiştirmediler.” (Ahzâb, 23)

Şehit; zulmen öldürülen kişidir

İbn-i Amr’dan (ra) rivayetle:
“Bir Müslüman’ın bir hakkı zulmen elinden alınır da bu uğurda mücadele ederken öldürülürse, şehit olmuş olur.” (Müsned)

Şehit; Cenab-ı Hakk’ın meleklerine karşı övündüğü kişidir

İbn-i Mesud’dan (ra) rivayetle;
Allah fisebilillah savaşırken arkadaşları bozguna uğrayıp geri kaçan, kendisi taşıdığı sorumluluğu bilip düşmana karşı yeniden hücuma geçen ve sonunda şehit edilen bir kişiye hoşnutluğundan hayret eder. Aziz ve Celil olan Allah melekelerine şöyle der: “Kuluma bakın! Katımdaki mükafata olan arzusu ve azabımdan korkusu sebebiyle yeniden hücuma geçti ve sonunda şehit edildi.” (Ebu Davud)

Şehit; Allah yolunda nefsinden fedakarlıkta bulunan cömert kişidir

Enes bin Mâlik (ra) rivayet ediyor;
“Size en cömert kimsenin kim olduğunu haber vereyim mi? Allah (cc) bütün cömertlerden daha cömerttir. Ben ademoğullarının en cömerdiyim. Benden sonra onların en cömerdi ise Allah’ın kendisine ilim verip bu ilmi yayan kimsedir. Bu kimse Kıyamet Günü tek başına bir ümmet olarak diriltilecektir. Bundan sonra en cömert olan ise şehit edilinceye kadar Allah (cc) yolunda nefsinden fedakârlıkta bulunan kişidir.” (Ebû Ya’la)

Şehitlik en şerefli ölümdür

Ukbe bin Âmir’den (ra) rivayetle;
“En şerefli ölüm şehit olarak ölmektir.” (İbn-i Asakir)

Şehitlik; neticesi cennet olan “büyük kurtuluş”tur

“Şübhesiz ki Allah, mü’minlerden nefislerini ve mallarını, karşılığında Cennet hakikaten onların olmak üzere satın almıştır! (Onlar) Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler; (Allah tarafından onlara) Tevrât’ta, İncîl’de ve Kur’ân’da (söz verilen bu Cennet, Allah’ın) kendi üzerine hak bir va‘ddir. Ve Allah’dan daha çok sözünü yerine getiren kim olabilir? Öyle ise yaptığınız bu alış-verişinizden dolayı sevinin! İşte büyük kurtuluş ise ancak budur!” (Tevbe, 111)

Şehitlik, Peygamber Efendimiz’in (asm) tekrar tekrar istediği ölüm şeklidir

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor;
“Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Zat-ı Zülcelal’e kasem olsun; Allah (cc)yolunda gazaya çıkıp öldürülmeyi, sonra tekrar hayat bulup gazada tekrar öldürülmeyi, sonra tekrar gazaya çıkıp öldürülmeyi ne kadar isterim.” (Buhari)

İlim öğrenirken vefat eden şehittir

Ebu Zer’den (ra) rivayetle;
“Kişi ilim öğrenirken ölürse şehit olarak ölmüş olur.” (Bezzar)

Gurbette iken öldürülen veya ölen şehittir

“Allah yolunda hicret edip, sonra öldürülenler veya ölenler ise, mutlaka Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Muhakkak ki Allah, elbette rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Hacc, 58)
İbn-i Abbas (ra) rivayet ediyor;
“Gurbette ölmek şehitliktir.” (Kütüb-i Sitte)

Bazı hastalık veya musibetlerle vefat eden şehittir

Ali (ra) rivayet ediyor;
“Boğularak ölen şehittir. Yanarak ölen şehittir. Gurbette ölen şehittir. Yılan ve benzeri haşeratın ısırmasından dolayı ölen şehittir. Karın sancısından dolayı ölen şehittir. Çöken evin altında kalan şehittir. Damdan düşüp ayağı veya boynu kırılarak ölen şehittir. Üzerine taş yuvarlanarak ölen şehittir. Meşrû ölçüde kocasını kıskanan kadın Allah (cc)yolunda cihad eden gibidir. Ona bir şehit mükâfatı vardır. Malı uğrunda öldürülen şehittir. Canı uğrunda öldürülen şehittir. Din kardeşini savunurken ölen şehittir. Komşusu uğrunda öldürülen şehittir. İyiliği emredip kötülüğü sakındırırken ölen şehittir. (İbn-i Asâkir)

Samimiyetle şehitliği isteyen yatağında ölse dahi şehittir

Sehl bin Huneyf (ra) anlatıyor;
“Samimi olarak Allah’tan şehitlik dileyen kimse yatağında da ölse Allah (cc) onu şehitlerin mertebesine ulaştırır.” (Müslim)
İbn-i Mesud (ra) rivayet ediyor;
“Allah’ın öyle kulları vardır ki, onları öldürülmekten korur, güzel ameller içerisinde ömürlerini uzatır. Rızıklarını güzelce verir. Onları afiyetle yaşatır, ruhlarını yataklarında huzur içerisinde aldığı halde onlara şehitlik makamını verir.” (Taberanî)

Zulüme engel olurken öldürülen Şehitlerin “efendisi” olur

Câbir (ra) rivayet ediyor;
“Kıyamet günü Allah katında şehitlerin efendisi Abdülmüttalib’in oğlu Hamza ile zalim bir idareciye, ayağa kalkarak ona iyiliği emredip kötülükten sakındıran ve bu yüzden o idarecinin öldürdüğü kimsedir. (Hâkim)

Emin, dürüst, Müslüman tacir şehitlerledir

İbn-u Ömer (ra) anlatıyor;
“Emin, dürüst, Müslüman tacir Kıyamet Günü şehitlerle beraberdir.” (Kütüb-i Sitte)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.