Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Kardeşlik Adabı

0 129

Resulullah (s.a.v.) küçük olsun, büyük olsun hiçbir kardeşin herhangi bir silahı göstererek, kendi kardeşini korkutmasına ve kalbine korku salmasına müsaade etmemiştir.
Resulullah (s.a.v.) küçük olsun, büyük olsun hiçbir kardeşin herhangi bir silahı göstererek, kendi kardeşini korkutmasına ve kalbine korku salmasına müsaade etmemiştir.

Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resulüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kardeşine bir demir parçasını gösteren kimseye, onu bırakıncaya kadar melekler lanet eder. İsterse ana baba bir kardeş olsun.”

Peygamberimiz (s.a.v.) büyük biraderin İslam’da özel bir yerinin olduğunu da ifade etmiştir. Şüphesiz bu,onun aile yükünü, küçüklerin bakımı ve eğitim sorumluluğunu üstlenmesinden kaynaklanmaktadır. Sahabeden Küleyb el-Cüheni (r.a.), Resulüllah’ın (s.a.v.) “En büyük kardeş, baba hükmündedir” buyurduğunu rivayet etmiştir.

Buna göre ebeveyn, büyük oğlunun gönlüne küçüklere sevgi ve şefkati, küçüklerin gönüllerine de büyüğe saygıyı yerleştirirse, o zaman aile nizamı dengeli bir şekilde yürür. Herhangi bir uyarı ve hatırlatmada bulunmadan herkes diğerine karşı yapacağı vazifeyi bilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.