Daimi Huzur
Huzura giden yolun ışığı olmak için çalışıyoruz...

Saç Ve Tıraş Adabı

0 222

İbni Ömer (r.a.)’in rivayetine göre Peygamberimiz (s.a.v.) saçının bir kısmı tıraş edilmiş, diğer bir kısmı bırakılmış bir çocuk gördü. Derhal bunu yapmalarını yasakladı ve şöyle buyurdu: “Ya tamamını tıraş edin veya hepsini olduğu gibi bırakın!”

İbni Ömer (r.a.)’in rivayetine göre Peygamberimiz (s.a.v.) saçının bir kısmı tıraş edilmiş, diğer bir kısmı bırakılmış bir çocuk gördü. Derhal bunu yapmalarını yasakladı ve şöyle buyurdu: “Ya tamamını tıraş edin veya hepsini olduğu gibi bırakın!”

Bu dört şekilde olur:

1-) Başın muhtelif yerlerinin rast gele tıraş edilmesi,

2-) Hıristiyan papazların yaptığı gibi ortasının tıraş edilip yanlarının bırakılması.

3-) Ayak takımı güruhunun yaptığı gibi yanlarının traş edilip ortasının bırakılması, Kız çocuklarının saçı hakkında da Peygamberimiz (s.a.v.)’in talimatı bulunmaktadır.

Hz. Esma (r.anha)’dan rivayet edildiğine göre bir kadın Peygamberimiz (s.av.)’e geldi ve;

-“Ya Resulüllah! Benim kızım çiçek hastalığına yakalandı ve saçları döküldü. Ben onu evlendirdim. Ona başka saç ilave edeyim mi?” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.):

-“Başka saç ilave edene de ettirene de Allah lanet etsin!” buyurdu.

Böylece Müslüman çocuğun saç modelinin, diğer çocukların saç modelinden farklı olduğunu görmüş bulunuyoruz. O halde Müslüman çocuk, Allah Resulünün emir ve tavsiyelerini çiğneyerek batı taklidinin arkasından gitmemelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o, onlardandır.”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.